Bu çalışmanın temel çıkış noktası 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi ve devamındaki sürecin Batı medyasında nasıl ele alındığı sorusudur. 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele süreci, Batı medyasında farklı şekillerde haber olmuştur. Ancak bu farklılıkların arkasında yatan sebeplerin ilgili ülkelerin siyasi pozisyonları ve Türkiye ilişkileriyle olan bağlantısı sorgulanmamıştır. Raporda İngiltere, ABD, Almanya ve Avusturya’da yayınlanan 18 farklı medya organında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yayınlanan haber, yorum ve görseller incelenmiştir. Buradan hareketle ayrı ayrı incelenen 18 mecranın konuyu ele alış biçimleri ve bu biçimler arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur.

Çalışmada Batı medyasının 15 Temmuz ve sonrasında Türkiye’de yaşananları ele alış biçimi çerçeveleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Mecraların her birisi incelenirken öncelikle temsil ettikleri siyasi pozisyonlar ortaya konulmuştur. Her bir yayın organının konu ile ilgili çerçeveleme şekli siyasi çıkarımları ile birlikte değerlendirilmiştir. Bu çerçevelemeler her mecranın sonunda tablo şeklinde özetlenmiştir. Böylece derinlemesine yapılan analizler bu özet tablolarla daha akılda kalıcı hale getirilmiştir.

Türkiye’nin demokratik düzenine kast eden 15 Temmuz darbe girişimi birçok açıdan ezber bozan durumlara sahne olmuştur. Birçok müttefiki Türkiye’yi darbe girişimine karşı mücadelede yalnız bırakmıştır. Bu duruma paralel olarak söz konusu ülkelerde yayın yapan medya organlarının yaklaşımları da demokratik değerlerden uzak bir biçimde gerçekleşmiştir. Bu çalışma Batı medyasının darbe girişimi öncesi dönemde Türkiye’ye dair sürdürdükleri eleştirel yayın politikasının darbe girişimi sürecinde de devam ettiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda rapor hem medya-siyaset ilişkisi literatürüne hem de Batı medyasında FETÖ ve darbe girişimine yönelik algının ortaya konulması çabalarına önemli bir katkı yapmaktadır.

Etiketler: