Perspektif: Yükseköğretime Geçişte Katsayı Uygulaması

Aralık 2011'de Yükseköğretim Kurulu yükseköğretime geçişte katsayıları yeniden eşitledi. Uygulamanın seyrinin ve sonuçlarının ortaya konması önemli.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun 30 Temmuz 1998 tarihinde almış olduğu karar ile sonraki yıl uygulanmaya başlanan farklı katsayı uygulaması, aradan geçen 13 yılda kamuoyunda önemli bir gündem maddesi oldu. Her ne kadar toplumsal çatışmaların merkezî konu­larından biri olsa ve hakkında çokça şey yazılsa da, farklı katsayı uygulamasının, kamuoyu tarafından tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değil. Farklı katsayı uygulaması, sadece 1998’de alınmış bir karardan ibaret değildir. YÖK 2003 ve 2006 yılında aldığı kararlarla, uygulamanın yükseköğretime geçiş sistemi içerisindeki etkisini daha da artırdı. YÖK’ün 2009 ve 2010 yılında farklı katsayı uygulamasını kaldırma girişimleri yargının müdahalesi ile sekteye uğradı. Son olarak, Aralık 2011’de YÖK katsayıları yeniden eşitle­di. Uygulamanın seyrinin ve sonuçlarının ortaya konması, kamuoyunun bilgilendiril­mesi açısından önemli. Abdullah Çavuşoğlu’nun hazırladığı “Yükseköğretime Geçişte Katsayı Uygulaması”  başlıklı çalışma, farklı katsayı uygulaması öncesi durumu analiz ederken 1999 sonrası YÖK kararlarıyla üniversite giriş sistemine yönelik değişiklikleri ele alıyor. Çalışmada YÖK tarafından alınan kararlarının eğitim sistemini birçok açıdan olumsuz etkilediğinin altı çiziliyor ve maddeler halinde bu sorunların üzerinde duruluyor. 2004, 2009, 2010 ve 2011’deki düzenlemelere dair değerlendirmelere yer verilen çalışmada YÖK’ün 2011 yılındaki düzenlemesiyle yükseköğretime girişteki önemli bir sorun çözülse de üniversiteye giriş sistemiyle ilgili çözüm bekleyen sorunların olduğu belirtiliyor.

Etiketler: