Perspektif: Yeniden Canlanan Türkiye AB Ticaret İlişkileri Işığında Gümrük Birliği

Türkiye ihracatının itici gücü nedir? AB'ye yapılan ihracatın dinamikleri nelerdir? Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanması neye işaret ediyor?

2013 yılı, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ticari ilişkilerinin canlanması açısından dikkat çeken bir döneme sahne oldu. 2014 yılının ilk aylarına dair göstergeler ve yakın geleceğe ilişkin tahminler ise, bölge ekonomilerindeki toparlanmanın süreceğine ve söz konusu yukarı yönlü hareketin güçleneceğine işaret etmektedir. Bu çalışma bu bağlamda, öncelikle dünya çapındaki partner ülkelerde görülen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin Türkiye ihracatını nasıl etkilediğini incelemekte, sonrasında ise Avrupa pazarları kapsamında gözlenen son dönemdeki trende yoğunlaşmaktadır. Buradan hareketle çalışma, AB ile yeniden canlanan ikili ilişkiler temelinde Gümrük Birliği çerçevesinin önemine atıfta bulunmaktadır.

 

Etiketler: