Ümit Tetik

Araştırma Asistanı, Güvenlik Araştırmaları, Ankara
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını tamamladı. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden çift anadal yaptı. Anadolu Üniversitesi AÖF bünyesinde Adalet okudu ve halen Sosyoloji eğitimi almaktadır. TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. West Bohemia Üniversitesinde yaklaşık 3 ay Staj yaptı. Arnavutluk'ta Avrupa Birliği ile alakalı bir uygulama programına katıldı. 2016 Güz döneminde TOBB ETU bünyesinde asistanlık görevi yaptı. İlgilendiği konuların başında; ayaklanma, terörizm ve devlet dışı silahlı aktörler gelmektedir. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

Direktörlük