Sevba Abdula

Sevba Abdula

Balkanlarda Modernleşme, Din-Devlet İlişkileri ve Siyasi Tarih
2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora öğrenimine devam
etmektedir. Çalışmalarını Balkanlarda modernleşme, din-devlet ilişkileri ve siyasi tarih üzerine yoğunlaştırmaktadır.