Nursem Keskin Aksay

Nursem Keskin Aksay

Nursem Keskin Aksay, 2009 Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerini onur derecesi ile tamamladı ve Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Programı, Tarih ve Toplumda Karşılaştırmalı Çalışmalar programına tam burslu olarak Kabul edildi. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji, Antropoloji ve Tarih derslerinde öğretim ve araştırma asistanı olarak çalıştı ve 2012 yılında “Moral Guardianism at the Intersection of the Household and the Workplace: Women Factory Workers in Denizli” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Nursem Keskin Aksay, “The Discursive Emergence of ‘Islamic Bourgeoisie’ and Middle Class Veiled Muslim Women in Istanbul” başlıklı teziyle, 2017 yılı Kasım ayında Berlin Müslüman Kültürler ve Topluluklar Yüksek Okulu, Freie Universitat Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü’nden doktorasını en yüksek dereceyle aldı. Beş yıl boyunca DFG (Alman Araştırma Vakfı) doktora araştırma ödeneği ile ödüllendirildi. 2015 ve 2016 yıllarında Üsküdar Üniversitesi Sömürge Sonrası Çalışmalar Araştırma Merkezi’nde (PAMER) Araştırma Görevlisi olarak araştırma projelerinin koordinasyonu için çalıştı. Koordinasyonunu yürüttüğü Gündelik Hayatta Sömürge Sonrası İzler” ve “Türkiye ve Avrupa Ülkeleri-Vatandaşlık Kavramları” ile “Mülteci Algısı” araştırma projelerini yayınlanan makaleler ve sergilerle tamamladı. Doktora araştırması sırasında Freie Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi ve Avrupa Üniversitesi Viadrina’da toplumsal cinsiyet, sınıf, İslam antropolojisi, şehir antropolojisi ve sekülerizm üzerine dersler verdi. 2016-2017 yılı Güz döneminde Humboldt Universitesi Avrupa Etnolojisi programında öğretim görevlisi olarak ders verdi. Nursem Keskin Aksay, 2019 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda “dindar” Müslüman kadın toplulukların deneyimlerinin duygu ve mekan ile ilişkisi, göç, aidiyet duygusu, toplumsal değişim ve gençlik konularında araştırmalar yürütmektedir. Sosyal Teori, Sosyal-Kültürel Antropoloji, Niteliksel Araştırma Metotları, Toplumsal Cinsiyet, ve Mekan ve Yer Etnografisi gibi lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.