Mustafa Hakkı Aydoğdu

Mustafa Hakkı Aydoğdu

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Harran Üniversitesi’nde su kaynakları ile doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi üzerine yapmıştır. 2018’de doçent olmuş ve halen Harran Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Araştırma alanları arasında doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, su işletmeciliği, su tahsis planları, tarımsal sulamalar, su fiyatlandırması ve bölgesel kalkınma konuları yer almaktadır.
  • Bu raporda Kasım 2022’de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP 27) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından Türkiye’nin bir prestij çalışması olarak takdim edilen Sıfır Atık projesi ve kitabının ihtiva ettiği temel konular ele alınarak söz konusu mesele değerlendirilmiştir. Konunun bilimsel çerçevesinin yanında dünyada ve ülkemizdeki algılar ve uygulamalar, durum ve hedefler etraflıca ele alınmıştır.
  • Bu raporda Kasım 2022’de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP 27) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından Türkiye’nin bir prestij çalışması olarak takdim edilen Sıfır Atık projesi ve kitabının ihtiva ettiği temel konular ele alınarak söz konusu mesele değerlendirilmiştir. Konunun bilimsel çerçevesinin yanında dünyada ve ülkemizdeki algılar ve uygulamalar, durum ve hedefler etraflıca ele alınmıştır.