Mustafa Altunel

Araştırma Asistanı, Eğitim ve Sosyal Politikalar, Ankara
Mustafa Altunel Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde şeref derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimine Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde devam etmektedir. Bilim ve fen eğitimi, çevre eğitimi, eğitim yönetimi, eğitim politikaları, eğitim programları ve öğretim alanlarında çalışan Altunel aynı zamanda SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak çalışmaktadır.

Direktörlük

  • Açıklanan 2019 yükseköğretim kontenjanlarını belirleyen etkenler nelerdir? Kontenjanlarda önceki yıla göre ne gibi değişiklikler olmuştur? 2018’de boş kontenjan sorunu yaşanan bölümlerde değişikliğe gidilmiş midir? Temel programlardaki kontenjan değişiklikleri ne anlama geliyor? Teknolojideki değişimin ortaya çıkardığı yeni meslekler kılavuzda yer almış mıdır?
  • Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2018 YKS sonuçları nasıl değerlendirilmelidir? 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirmelidir? Boş kontenjanların sebepleri neler? Bölüm bazlı değerlendirildiğinde en fazla boş kalan kontenjan hangi bölümlerdedir? Bu sonuçlara göre uygulanan yeni sistem hedefine ulaştı mı? Neler yapılabilir?