Kazım Keskin

Araştırmacı, Avrupa Araştırmaları, İstanbul
1993 yılında Galatasaray Lisesini bitiren Keskin, lisans eğitimini Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde, yüksek lisansını ise aynı fakülte ve bölümde ’’ İnsan Haklarının Uluslararası İlişkilerde Araçsallaştırılması: 2. Körfez Savaşı Örneği’’ konulu teziyle tamamladı. İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen Keskin, Avusturya ve Almanya iç siyaseti üzerine çalışmakta olup halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Direktörlük

  • ABD seçim sonuçları Avrupa aşırı sağına nasıl etki edecek? Avusturya cumhurbaşkanlığı seçimleri Avrupa’da aşırı sağın yükselişi bağlamında nasıl anlaşılmalıdır? Avrupa’da aşırı sağın yükselişi Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkileyecek?
  • Avusturya’da yükselen aşırı sağcı söylemin Türkiye-Avusturya ilişkilerine etkisi nasıldır? Avusturya’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ikili ilişkileri nasıl etkilemiştir? 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye-Avusturya ilişkilerine yansıması nasıl olmuştur?
  • Alman toplumunda gözlemlenen genel mülteci karşıtlığını besleyen kurumsal ırkçılığın boyutları nedir? Almanya’da mülteci karşıtlığında aşırı sağcı çevreler yalnız mı? Alman yetkililer ülkedeki mültecilere yönelik şiddeti neden önleyemiyor?
  • Fransa’daki gösterilerin arka planında ne yatıyor? Gösterilerde ön plana çıkan aktörler kimlerdir? Yeni çalışma yasa tasarısında ne gibi değişiklikler öngörülmektedir? Fransa’da bundan sonra hangi gelişmeler olabilir?
  • Fransa’daki gösterilerin arka planında ne yatıyor? Gösterilerde ön plana çıkan aktörler kimlerdir? Yeni çalışma yasa tasarısında ne gibi değişiklikler öngörülmektedir? Fransa’da bundan sonra hangi gelişmeler olabilir?