Kasım Yenigün

Kasım Yenigün

Lisans eğitimini İTÜ İnşaat Fakültesi’nde, yüksek lisansını Harran Üniversitesi’nde ve doktorasını
İTÜ’de tamamlamıştır. Su yönetimi, sulama, su kaynakları planlaması, baraj güvenliği, risk analizi, tarihi su yapıları, taşkın ve kuraklık konularında pek çok proje yürütmüş ve müşavirliklerde bulunmuştur. 2012’de doçent ve 2017’de profesör unvanını almıştır. Uzun süre Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev yaptıktan sonra 2019 itibarıyla Kastamonu Üniversitesi’nin aynı bölümünde öğretim üyeliği vazifesini sürdürmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına yayımlanan Çevre, Şehir ve İklim Dergisi’nin ve yine bakanlığın Sıfır Atık adlı prestij kitabının editörlüğünü üstlenmiştir. Sosyal girişimcilik, inovasyon, fikri sınai mülkiyet hakları, iş geliştirme, dezavantajlı gruplar ve gençlerin istihdamı gibi konularda önemli çalışmaları bulunan Yenigün, Şanlıurfa Teknokent’in ardından Kastamonu Teknokent’in de yöneticiliğini yürütmekte ve halen Kastamonu Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevine devam etmektedir.
  • Bu raporda Kasım 2022’de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP 27) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından Türkiye’nin bir prestij çalışması olarak takdim edilen Sıfır Atık projesi ve kitabının ihtiva ettiği temel konular ele alınarak söz konusu mesele değerlendirilmiştir. Konunun bilimsel çerçevesinin yanında dünyada ve ülkemizdeki algılar ve uygulamalar, durum ve hedefler etraflıca ele alınmıştır.
  • Bu raporda Kasım 2022’de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP 27) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından Türkiye’nin bir prestij çalışması olarak takdim edilen Sıfır Atık projesi ve kitabının ihtiva ettiği temel konular ele alınarak söz konusu mesele değerlendirilmiştir. Konunun bilimsel çerçevesinin yanında dünyada ve ülkemizdeki algılar ve uygulamalar, durum ve hedefler etraflıca ele alınmıştır.