Hasan Yücel

Hasan Yücel

Yazar hakkında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

  • ABD’nin ulusal hukuk sistemine göre Suriye’de askeri güç bulundurmasının dayanağı ve öngörülen amaçları nedir? Suriye’de bulunan terör örgütlerine ABD tarafından verilen silahlar ulusal hukuka uygun mudur? Devletlerin terör örgütleri ile ilişkisi uluslararası hukuk mevzuatı ve yargı kararlarına nasıl bir aykırılık teşkil eder?
  • BM ve ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarının hukuki meşruiyeti ve bu konuda Türkiye’nin tavrı nedir? ABD’nin tek taraflı çıkardığı kanun ve kararnameler ile ceza hukuku anlamında başka ülke vatandaşlarını yargılama yetkisi var mıdır? Hakan Atilla davasındaki suçlamalar ve bunların dayanakları nelerdir?