Handan Öz

Mütercim - Tercüman, ABD
Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Ege Üniversitesi, The Ohio State University ve Franklin University’de tamamladı. 2000’de medya ile tanıştı. Türkiye’nin önde gelen İngilizce ve Türkçe gazetelerinin yanı sıra internet medyasında ve dergilerde köşe yazarlığı, editör yardımcılığı, editörlük, kurucu-editörlük ve mütercim-tercümanlık yaptı. Colin S. Gray’in “Modern Strateji” kitabını Türkçeye kazandırdı. Halen ABD’de yaşamakta ve SETA’da çevirmen olarak görev yapmaktadır.