Gülşah Neslihan Akkaya

SETA Dış Politika Direktörlüğü'nde araştırma asistanı olarak çalıştı. Lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji (çift anadal) bölümlerinden almıştır. İsveç Lund Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’ndeki yüksek lisans eğitimini “Re-Emergence of the Islamic Opposition in Syria: the Syrian Muslim Brotherhood” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Körfez ülkeleri üzerine araştırmalarına devam etmektedir.