Abdulkadir Develi

Abdulkadir Develi

Lisansını 2001’de Uluslararası İlişkiler alanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda almıştır. Yine doktora kapsamında İtalya University of Brescia Ekonomi Bölümü’nde bir yıl bulunmuştur. Doçentliğini 2017’de uluslararası iktisat alanında almıştır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Ana Bilim Dalı başkanı görevini 2017’den beri devam ettirmektedir. Sosyal politika, sosyal konut, enerji ekopolitiği ve iklim değişikliği alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.
  • Bu rapor ilk olarak sosyal politika kavramı üzerinden sosyal konut uygulamalarının tarihsel gelişimini mercek altına alarak dünyada ve Türkiye’deki güncel sosyal konut uygulamalarını irdelemekte, sonrasında Türkiye’nin uluslararası arenada sergilediği sosyal konut diplomasisini “yumuşak güç” kavramından ziyade “gönül diplomasisi” bakış açısıyla analiz etmektedir.
  • Bu rapor ilk olarak sosyal politika kavramı üzerinden sosyal konut uygulamalarının tarihsel gelişimini mercek altına alarak dünyada ve Türkiye’deki güncel sosyal konut uygulamalarını irdelemekte, sonrasında Türkiye’nin uluslararası arenada sergilediği sosyal konut diplomasisini “yumuşak güç” kavramından ziyade “gönül diplomasisi” bakış açısıyla analiz etmektedir.