SETA > Enerji |
Dijitalin Yüzyılı

Dijitalin Yüzyılı

Türkiye olarak 14 Mayıs Seçimlerine odaklandığımız şu günlerde dünya dönmeye, projeler ilerlemeye ve teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Özellikle dijitalleşme çağında her gün yeni bir adım atılıyor ve teknoloji her gün boyut değiştiriyor. İşte bu çağda Türkiye'nin geleceğin dünyasında var olabilmesi adına tanımlanan Dijitalin Yüzyılı Vizyonu ve bu vizyona uygun olarak atılan adımlar bizleri ümitlendirdiği kadar mutlu ediyor.

Türkiye olarak 14 Mayıs Seçimlerine odaklandığımız şu günlerde dünya dönmeye, projeler ilerlemeye ve teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Özellikle dijitalleşme çağında her gün yeni bir adım atılıyor ve teknoloji her gün boyut değiştiriyor. İşte bu çağda Türkiye'nin geleceğin dünyasında var olabilmesi adına tanımlanan Dijitalin Yüzyılı Vizyonu ve bu vizyona uygun olarak atılan adımlar bizleri ümitlendirdiği kadar mutlu ediyor.

Türkiye açısından özellikle son birkaç yılda gittikçe somutlaşan ve küresel ölçekte kabul gören savunma sanayiindeki başarılı ve öncü rolün, dijital teknolojiler ve dijital araçlar pazarında da yer bulması gelecek projeksiyonu için oldukça önemli. Tüm dünyanın bir pazar haline geldiği dijitalleşme çağında, bu alanda atılacak adımların ekonomik değeri ciddi bir katkı vadediyor.

İşin diğer boyutunda ise yurtiçinde vatandaşlara yönelik hizmet sunumunun iyileşmesi, daha düşük maliyetlerle ve daha hızlı daha adil hizmet sunumunun mümkün hale gelmesi, daha iyi politika süreçleriyle başarılı uygulamaların yaygınlaşması, atıl veya gereksiz yatırımların önüne geçilmesi, verimliliğin artması gibi pek çok katkısıyla dijitalleşme stratejik bir hedef olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bu teknolojilerin devletler ve toplumlar için hem iyi yönetim hem de daha başarılı hizmet sunumu için kritik olduğu göz önünde tutularak dijitalleşmenin Türkiye için yeni potansiyellerine odaklanmak gerekiyor. Bu açıdan tıbbi teknolojilere, otonom araçlara, karar destek mekanizmalarına, hızlı ve verimli hizmet üretimine, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalara yönelik olarak yapay zekâ, blokzincir, nesnelerin interneti, dijital ikizler, büyük veri, açık veri, bulut bilişim, arttırılmış ve sanal gerçeklik, 5G, WEB 3.0 gibi teknolojik yeniliklere yapılacak yatırımlar geleceğin dünyasına daha güçlü bir Türkiye'yi taşıyacak. Türkiye'yi hak ettiği konuma eriştirecek çabalar Türkiye açısından Dijital Yüzyılı'nı mümkün kılacak.

Öte yandan Dijitalin Yüzyılı'na giden yol yalnızca teknolojik bir dönüşümü ifade etmemeli ve bütüncül bir dönüşüm yaklaşımını benimsemeli. Bu açıdan insan odaklı ve yapıcı bir dönüşüm temel düsturumuz olmalı. İşte bu iki düsturu da içerisine alan Dijitalin Yüzyılı vizyonu tüm toplumu kapsayan, bir boyutunda teknolojinin diğer boyutunda insanın olduğu geniş bir perspektif sunuyor. Her bir teknolojik yenilik adına uygulamalar sorgulanıyor, kullanım yöntemleri, avantajları, riskleri değerlendiriliyor ve bu doğrultuda projeler gerçekleştiriliyor. Ayrıca stratejik teknolojiler için hazırlanan strateji ve eylem planlarıyla geleceğin yüzyılında Türkiye'yi öncü yapacak bir rota çiziliyor.

https://www.setav.org/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-dijitallesme-sureclerine-destek-vermeye-devam-edecegiz/

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin dijital dönüşüm lideri ve koordinatörü olarak bu yoldaki çabaları muhakkak. Ayrıca bu çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de faaliyetler yürütülüyor. Geçen hafta SETA tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle gerçekleştirilen Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu ve bu Sempozyumda lansmanı gerçekleştirilen Dijitalin Yüzyılı kitabı da bu açıdan zikredilmesi gereken adımlardan.

Bu çalışmaların ana gayesi, tüm topluma dijitalleşme adımları hakkında bilgi sunacak, dijitalleşmenin boyutları ve dijital teknolojiler hakkında fikir sahibi yapacak bir eseri hazırlamak olmuştur. Safa Uslu, Yavuz Emir Beyribey ve bendeniz editörlüğünde hazırlanan Dijitalin Yüzyılı kitabı bu kapsamda atılmış bir adımdır. Kitap kapsamında, dijitalleşme alanında yetkin akademisyen, araştırmacı ve Dijital Dönüşüm Ofisi çalışanlarından oluşan 15 farklı yazarca, 13 farklı bölüm kapsamında dijital dönüşümün çerçevesi açıklanmaya çalışılmıştır. Dijital dönüşümün boyutları ele alınmış, dijital devletin sunduğu katkılar ve bu yolda Türkiye'nin geldiği nokta hem ulusal hem uluslararası boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca dijital teknolojiler bağlamında yapay zekâ, büyük veri, açık veri, blokzincir, 5G gibi teknolojiler ayrı başlıklar halinde farklı boyutlarıyla kıymetli yazarlar tarafından açıklanmıştır.

Dijitalleşmenin farklı politika alanlarına yönelik dönüştürücü etkileri de bu proje kapsamında incelenmiştir. Örneğin güvenlik politikalarına yansımalar hem siber güvenlik hem güvenlik teknolojileri bağlamında ele alınmıştır. Ekonomi politikalarında dijitalleşmenin etkisi ve rekabet politikaları, değişen diplomasi anlayışı ve dijital diplomasi kavramı bu kapsamda değerlendirilmiştir. Ayrıca insan kaynakları yönetimi açısından dijitalleşme ve dijital yetkinliklere yönelik çalışmalar aynı anlayış içerisinde ele alınmıştır. Son olarak dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan sorun alanları ya da olası risk alanları da bu kitap bünyesinde incelenmiştir.

Kitabın içeriğinden de görüldüğü üzere dijital dönüşüm tek boyutlu bir anlayış değildir. Dijital dönüşüm yalnızca teknolojilere dayanan bir anlayış da değildir. Dijital dönüşüm topyekûn bir mücadeleyi içeren, küresel rekabete dayanan, toplumsal uzlaşı ve toplumsal gelişimle mümkün olan bir anlayıştır. Dolayısıyla bu dönüşümün faydası da zararı da yalnızca devletleri ilgilendirmemektedir. Dijitalleşme, toplumun her bir kesiminin; kamu görevlilerinin, özel sektör çalışanlarının, öğrencinin, öğreticinin, velhasıl toplumun her bir grubunun ilgi duyması gereken, bilgi sahibi olması gereken bir alandır. Dolayısıyla Dijitalin Yüzyılı kitabının ana gayesi de toplumun her kesimini bu konu hakkında bilgilendirmektir.

Kitabının lansmanının yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın onur konuğu olduğu Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un ve SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başlamış, dört farklı oturumda geniş bir perspektifle dijitalleşme konusu ele alınmıştır. Bu çalışmaların Dijital Türkiye çalışmalarına katkı sunmasını ümit ediyoruz. Çünkü teknoloji sahipliğine, dijital alan hakimiyetine, dijital yetkinliklere sahip bir topluma, geleceğin teknolojilerini üretme kapasitesine giden yol, bilgi üretiminden geçmektedir. Bu gayeyle Türkiye'nin beşeri sermayesini geliştirmesi, genciyle yaşlısıyla geleceğin dünyasını yakalayabilmek için katkı sunmaya çalıştığımız bu adımların artarak devam etmesini ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

[Sabah, 6 Mayıs 2023].


İlgili Yazılar
AB nin ilk Savunma Sanayii Stratejisi
Avrupa Araştırmaları
AB’nin ilk Savunma Sanayii Stratejisi

Nisan 2024

Seçim Ertesi Senaryoları
Yorum
Seçim Ertesi Senaryoları

Mart 2024