SETA > Rapor |
Rapor Güven Veren ve Erişilebilir Adalet Vizyonunda Üçüncü Yargı Paketi

Rapor: Güven Veren ve Erişilebilir Adalet Vizyonunda | Üçüncü Yargı Paketi

Bu raporda kamuoyunda Üçüncü Yargı Paketi olarak bilinen 28 Temmuz 2020 tarihli 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen değişiklikler ele alınmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu raporda kamuoyunda Üçüncü Yargı Paketi olarak bilinen 28 Temmuz 2020 tarihli 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen değişiklikler ele alınmaktadır. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan amaç ve hedefler gözetilerek hazırlanan Yargı Paketi esas olarak özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin yargılamaların hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine yöneliktir. Hukuk yargılamasına ilişkin uygulamadaki sorunlara çözüm önerileri sunan Yargı Paketi, altmış dört maddeden oluşmaktadır. 7251 sayılı Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere özel hukuk yargılamasına ilişkin çeşitli kanunlarda birbirini tamamlayan değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasını engelleyen, adalete erişimi zorlaştıran, mahkemelerin çelişkili kararlar almasına sebebiyet veren yargılama sorunlarını çözümleyici nitelik taşıyan hükümler içermektedir. Keza uygulayıcılar bakımından yargılama prosedürünü sadeleştiren ve hızlandıran düzenlemeler getirilmektedir. Bunun yanı sıra gelişen dünyadaki değişikliklere uygun olarak elektronik (ses ve görüntü nakli yoluyla) duruşma uygulaması kolaylaştırılmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğini artırmak üzere tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru, dava şartı haline getirilmekte, arabuluculuğa başvurunun zorunlu olduğu haller genişletilmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler, hak arama özgürlüğünün kullanımının önündeki usuli engelleri kaldırmayı; yargılama kurallarının etkili, hızlı ve işlevsel uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Raporda Üçüncü Yargı Paketi’yle ilgili düzenlemeler, güven veren ve erişilebilir adalet vizyonu açısından yargı reformuyla ilişkilendirilerek ve uygulamaya etkileri değerlendirilerek ele alınmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..