SETA > Enerji |
Perspektif Rusya nın Enerjisine Bağımlılık ve Yaptırımlar

Perspektif: Rusya’nın Enerjisine Bağımlılık ve Yaptırımlar

AB, Türkiye ve diğer ülkelerin Rusya’nın enerji kaynaklarına bağımlılık düzeyleri nedir? Rusya küresel enerji üretimi ve ticaretinde nasıl bir konuma sahiptir? Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar neler ve bu yaptırımlara hangi ülkeler nasıl tepki verdi?

Paylaş
Dosyayı İndir
AB, Türkiye ve Diğer Ülkelerin Enerji Tüketiminde Rusya’nın Enerji Kaynaklarının Yeri

Soğuk Savaş döneminde günümüz Rusya’sından doğal gaz ithal etmeye başlayan Batı Avrupa ülkeleri bilhassa Kırım’ın ilhakından sonra Rus enerji kaynaklarına bağımlılıklarını azaltmaya çalışsa da yüksek oranda bağımlılıkları halen sürüyor. Avrupa Birliği (AB) günümüzde en fazla doğal gaz aldığı ülke Rusya olmasıyla gündeme geliyor. Son verilere göre yirmi yedi üye ülkesi bulunan AB’nin toplam doğal gaz ithalatı içinde Rus doğal gazının oranı yaklaşık yüzde 47’dir. Rusya’nın hemen ardından gelen Norveç’in payı ise Rus gazının yarısından da az (yüzde 20,5) düzeydedir.

Ancak AB üyesi ülkeler Rusya’dan yalnızca doğal gaz almakla kalmıyor aynı zamanda ham petrol, petrol ürünü ve kömür de ithal ediyor. Rusya, AB’nin toplam petrol ithalatında yüzde 25’lik pay ile ilk sırada yer alıyor. Onu Norveç (yüzde 9,1), Kazakistan (yüzde 8,9), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (yüzde 8,4) ve Libya (yüzde 8,3) izliyor. Ayrıca kömür ithalatına da dikkat çekmek gerekiyor. Kömür AB’nin kurtulmaya çalıştığı bir kaynak olarak öne çıksa da halen çok sayıda üye ülke tarafından kullanılmaya devam ediyor. Kömür ithalatında da (petrol ve doğal gaza benzer şekilde) Rusya yine ilk sırada (yüzde 49) yer almaktadır. Ardından ABD (yüzde 15,2) ve Avustralya (yüzde 13,5) gelmektedir…

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.