SETA > Avrupa Araştırmaları |
Kitap Bölümü Çağrısı Almanya da Kurumsal Irkçılık ve NSU Cinayetleri

Kitap Bölümü Çağrısı: Almanya’da Kurumsal Irkçılık ve NSU Cinayetleri

NSU hakkında Türkiye’deki ilk kitap çalışması olma özelliği taşıyan ve SETA tarafından yayınlanacak bu eserde NSU örgütü, ideolojisi, Örgütün diğer aşırı sağ örgütlerle bağlantıları, dava süreci, NSU’nun Türk diasporası üzerindeki etkileri ve uluslararası kamuoyunda davaya yönelik tepkileri gibi konular mercek altına alınacaktır. Bu dava üzerinden Almanya’da ırkçılık ve kurumsal ırkçılık sorununu analiz etmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Kitabın Amacı

Almanya’da ırkçılık ve kurumsal ırkçılık sorunu yeni olmamakla birlikte son yıllarda aşırı sağın yükselişiyle daha çok gündeme gelmeye başladı. 90’ların ortasında kurulan ve onlarca soygun cinayet ve bombalı eylemden sorumlu NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü) ırkçı bir terör örgüttür. Örgüt eylemlerinin arkasında aşırı sağ ve beyaz ırkçılık ideolojisi bulunmaktadır.  2011 tarihinde bir soygun sonrası örgüt liderlerinin ölü olarak ele geçirilmesiyle örgüt su yüzüne çıkmış ve kamuoyunun gündemine girmiştir.

2013 yılında başlayan NSU davası 2018 yılında sadece 5 örgüt üyesinin mahkemede ceza almasıyla sonuçlanmıştır. NSU davası sürecinde tanık ölümleri ve bazı istihbarat belgelerine erişimin yasaklanmasıyla örgütle devlet kurumları arasındaki ilişki sorgulanmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra NSU ve ırkçı ve aşırı sağcı diğer örgütler arasındaki ilişkiler de gün yüzüne çıkmıştır.

Asrın davası olarak görülen NSU davası Almanya’da ırkçılık sorununu tüm yönleriyle ortaya koyması nedeniyle uzun bir geçmişe sahip ırkçılık ve kurumsal ırkçılık noktasında temsil niteliği taşımaktadır. Alman kamuoyu başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda yoğun ilgi ile takip edilen NSU cinayetleri ve NSU davası maalesef Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmemiştir.

NSU hakkında Türkiye’deki ilk kitap çalışması olma özelliği taşıyan ve SETA tarafından yayınlanacak bu eserde NSU örgütü, ideolojisi, Örgütün diğer aşırı sağ örgütlerle bağlantıları, dava süreci, NSU’nun Türk diasporası üzerindeki etkileri ve uluslararası kamuoyunda davaya yönelik tepkileri gibi konular mercek altına alınacaktır. Bu dava üzerinden Almanya’da ırkçılık ve kurumsal ırkçılık sorununu analiz etmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

 • Her bölüm dipnotlar dâhil 5.000-7.000 kelime arası olacaktır.
 • Kitap Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacağı için bölümler her iki dilde de yazılabilir.
 • İlanda adı geçen bölümler dışındaki bölüm önerileri başvurulara eklenebilir.
 • Kitap bölümleri için telif ücreti ödenecektir.

ÖNGÖRÜLEN KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Almanya’da Irkçılık ve Kurumsal Irkçılık
 • NSU ve İdeolojisi
 • NSU Davası ve Hukuksal Süreç
 • NSU Cinayetleri ve Alman Devleti
 • NSU Cinayetleri ve Alman Kamuoyu
 • NSU Cinayetleri ve Türk Diasporası
 • Uluslararası Kamuoyunda NSU

MÜRACAAT İÇİN GEREKENLER

 • Özgeçmiş ve yayın listesi
 • Kısa bölüm özeti

İŞ TAKVİMİ

15.11.2020: Kitap bölümleri için son başvuru tarihi

Ocak 2021:  Kitap bölümleri için son teslim tarihi

Mart 2021: Editör yorumları ve bölümlerin gözden geçirilmesi

Mayıs 2021: Kitabın Yayını

İletişim: Enes Bayraklı, [email protected]


SETA

SETA, siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar, Avrupa araştırmaları ve enerji direktörlükleri bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Bu bağlamda SETA; Ankara, İstanbul, Washington D.C., Berlin ve Brüksel’deki ofislerinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan SETA, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan SETA, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporlar, analizler ve perspektifler ile Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedefler. Ayrıca SETA, Insight Turkey (İngilizce), Ru’ye Türkiye (Arapça) ve aylık Kriter isimli dergileri yayımlamaktadır.

Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekân derinlikli bir çerçeve sunmak, SETA’nın temel fikri hedefini oluşturur. Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunlar çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış açısıyla tahlil edilir. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Türkiye’nin dinamik yapısı, bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yirminci yüzyılın modernleşme teorileriyle Soğuk Savaş döneminin siyasi konjonktürü arasına sıkışmış olan Türkiye’nin vizyonu, kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeo-stratejik konumuyla uygun bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına, medyadan enerji politikalarına kadar pek çok konu, bu tarihi-kültürel derinlik ile ele alınmayı beklemektedir.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren SETA, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “iyi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak gören SETA’nın Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir temel sağlayacaktır.


KİTAP EDİTÖRLERİ

Enes Bayraklı

Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu olan Enes Bayraklı, aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında İngiltere Nottingham Üniversitesinde doktora tezi için araştırmalarda bulundu. 2011-2013 yılları arasında Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde uzman ve müdür yardımcılığı pozisyonunda çalıştı. Aynı dönem içerisinde 2012 Ağustos-Aralık ayları arasında kurucu müdür olarak Bükreş ve Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görev aldı. 2013 yılından beri Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. SETA Avrupa araştırmaları direktörlüğü görevini yürüten Bayraklı’nın çalışma alanları arasında, İslamofobya, Avrupa’da aşırı sağ hareketler, dış politika analizi, Alman siyaseti ve dış politikası bulunmaktadır.

Zeliha Eliaçık

İlk orta ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Almanya’da yabancı öğrenciler için üniversiteye hazırlık okulu “Studienkolleg”i birincilikle bitirdi. Ruhr Bochum Üniversitesi’nde Oryantalistik (Şarkiyat) ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun olan Zeliha Eliaçık, “İsrail Devletinin Kuruluşundan Günümüze Yemen Yahudilerinin Sosyal ve Hukuki Statüleri” isimli saha çalışmasıyla aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) burs ve teşvikleriyle Suriye, Yemen ve Ürdün’de beş yıl süreyle alan çalışmalarında ve akademik görevlerde bulundu. Son olarak Alman-Ürdün Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve kültür işleri sorumlusu olarak çalıştı. Eliaçık ağırlıklı olarak Şarkiyat (Oryantalistik), Müslüman ve Avrupa toplumlarında azınlıklar, Irkçılık ve Almanya’nın İslam siyaseti alanlarında çalışmalar yapmaktadır. SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde Araştırmacı olarak görev yapan Zeliha Eliaçık Almanca, İngilizce ve Arapça biliyor.