SETA > Enerji |
Perspektif Artan Enerji Fiyatlarının Kıskacında Küresel Enflasyon

Perspektif: Artan Enerji Fiyatlarının Kıskacında Küresel Enflasyon

Enerji fiyatları ile enflasyon arasında nasıl bir ilişki vardır? Artan fiyatların küresel ekonomiye yansımaları nelerdir? Ülkeler fiyat artışlarına karşı hangi önlemleri almaktadır? Kısa ve uzun vadeli fiyat beklentileri nelerdir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Küresel piyasalarda artan petrol fiyatları diğer enerji ürünlerinde de fiyat artışına neden olmaktadır. Ancak fiyat artışları etki alanı açısından yalnızca enerji piyasaları ile sınırlı kalmamakta, ekonominin hemen her alanında karşılık bulmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerin de aralarında bulunduğu –enerji ihracatçısı ve ithalatçısı ülkeler dahil– çok sayıda ülkede enflasyon artışına neden olmaktadır. Bu perspektifte, enerji fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişki açıklandıktan sonra artan enerji fiyatlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nasıl karşılık bulduğuna değinilmekte; bazı ülkelerde artan fiyat ve enflasyona karşı alınan önlemler incelenmekte ve son olarak enerji fiyatlarına dair kısa ve uzun vadeli beklentilere yer verilmektedir.

ENERJİ FİYATLARI-ENFLASYON İLİŞKİSİ

Ham petrol –en basit tabiriyle– dünya genelinde ekonomilerin çarklarının dönmesi için gerekli olan girdilerin başında yer almaktadır. 1 varil ham petrol ile benzin, motorin, jet yakıtı ve benzeri petrol ürünlerinin yanı sıra diş fırçasından tişörte dek yaklaşık 1.500 farklı ürün üretilebilmektedir. Bu nedenle kimyadan tekstile, gıdadan hizmete her sektör petrol fiyatlarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmekte, petrol fiyatlarındaki artış diğer sektörlerde de ürün ve hizmetlerin fiyatlarında yükselişe neden olmaktadır. Ekonomilerdeki genel fiyat artışı da kaçınılmaz olarak enflasyona etki etmektedir. 1973 Petrol Krizi, Körfez Savaşı, 2008 Küresel Ekonomik Krizi gibi çok sayıda gelişme petrol fiyatlarını doğrudan etkilemiş ve dünya genelinde ekonomilerin yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.

ARTAN ENERJİ FİYATLARININ KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ

2021’in ikinci yarısından itibaren koronavirüs (Covid-19) sonrası hızlı normalleşme talebin ve beraberinde petrol fiyatlarının artmasında etkili olmuş, Şubat…

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..