Analiz: V. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye Değerlendirmesi: Matematik

TIMSS 2011 araştırmasının ön raporundaki veriler Türkiye adına kısmi bir iyileşme gösterse de, hem 4.sınıf hem 8. sınıf düzeyindeki genel başarı puanında ve diğer alt alan puanlarında Türkiye hâlâ dünya genelindeki katılımcı ülkelerin uluslararası ortalamalarının altındadır.

Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) dört senede bir 4. ve 8. sınıf düzeyinde katılımcı ülkelerin matematik ve fen başarısını ölçmektedir. İlki 1995 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS)’nın beşincisi 2011 yılında yapılmış ve Türkiye 8. sınıf düzeyinde üçüncü kez ve 4. sınıf düzeyinde ise ilk kez bu araştırmaya katılmıştır. Beşinci kez yapılan araştırmanın merakla beklenen ön raporu 11 Aralık 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Veri tabanı ise Ocak ayı içerisinde araştırmacıların erişimine açılacak. Erişime açık hale getirilecek olan veri tabanı ile daha kapsamlı bir inceleme yapılması mümkün olmakla beraber, hâlihazırda ön raporda verilen bilgilerle de Türkiye’nin matematik ve fen başarısını genel hatlarıyla değerlendirmek mümkündür. Ayrıca, 8. sınıf düzeyindeki sonuçlar 1999 ve 2007 yılları ile karşılaştırılarak son 12-13 yıldaki matematik ve fen başarısındaki değişim de incelenebilir. Elinizdeki bu değerlendirme, 4. sınıf matematik başarısına da değinmekle beraber, temel olarak Türkiye’nin 8. sınıf düzeyindeki matematik başarısının mevcut durumunu ve yıllara göre değişimini incelemektedir.

TIMSS 2011 MATEMATİK SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ

TIMSS araştırmasındaki matematik soruları içerik olarak 8.sınıf düzeyinde sayılar, cebir, geometri ile veri gösterimi ve olasılık; 4. sınıf düzeyinde ise sayılar, geometrik şekil ve ölçüler ile veri gösterimi şeklinde sınıflandırılmıştır. Aynı zamanda hem 8. sınıf hem de 4. sınıf düzeyinde sorular bilişsel yönden bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere üç farklı sınıfta değerlendirilebilmektedir. Araştırmanın ilk yapıldığı 1995 yılında öğrencilerin elde ettiği puanlar ortalaması 500 ve standart sapması 100 olacak şekilde ölçeklendirilmiş ve daha sonraki yıllarda yapılan sınavlardaki puanlar da psikometrik modeller kullanılarak dikey olarak 1995 yılındaki bu ölçeğe eşitlenmiştir. Böylece, bir ülkenin genel başarı puanı o yıl sorulmuş olan soruların zorluk derecesinden bağımsız olarak mutlak anlamda 1995 yılındaki uluslararası ortalama ile karşılaştırılabilir hale getirilmiştir.

TIMSS 2011 araştırmasına 8. sınıf düzeyinde toplam 42 ülke ve 4. sınıf düzeyinde toplam 50 ülke katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Uzakdoğu ülkeleri katılımcı ülkeler arasında en yüksek başarıyı göstermişlerdir (Tablo 1 ve Tablo 2). Dördüncü sınıf düzeyinde Singapur, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan ve Japonya sırasıyla ortalama 606, 605, 602, 591 ve 585 puanlarını alarak ilk beş sırayı paylaşırken, 8. sınıf düzeyinde Kore, Singapur, Tayvan, Hong Kong ve Japonya sırasıyla ortalama 613, 611, 609, 586 ve 570 puanlarını alarak yine ilk beşte yer almışlardır.

Etiketler: