SETA > Avrupa Araştırmaları |
Analiz Türkiye Almanya ve AB Üçgeninde Mülteci Krizi

Analiz: Türkiye, Almanya ve AB Üçgeninde Mülteci Krizi

Analizde AB ve Almanya’nın mülteci politikası ve bu konu üzerinden Türkiye ile ilişkileri incelenmektedir.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan iç savaşlar sonucunda dünya üzerindeki mülteci sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle Suriye iç savaşının ürettiği mültecilerin Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde misafir edilmelerinden dolayı Avrupa uzunca bir dönem bu sorunla yüzleşmedi. 2015 yılının başından itibaren mültecilerin Avrupa’ya doğru hareketlenmesiyle birlikte mülteci meselesi genelde AB’nin özelde ise onun önde gelen gücü Almanya’nın sorunu haline geldi. Gelinen noktada mülteci krizi Türkiye, Almanya ve AB üçgeninde birçok farklı konuyla ilintili karmaşık bir müzakere sürecinin konusu olmuştur.

Bu analizin amacı, AB ve Almanya’nın özellikle Arap Baharı’nın başlangıcından itibaren takip ettikleri mülteci politikasını ve yaşanan son krizin bu politikalarda neden olduğu değişiklikleri ortaya koyarak, söz konusu aktörlerin Türkiye’den konu ile ilgili taleplerini ve Ankara’nın bu talepler karşısındaki tutumunun ne olması gerektiğini incelemektir.

 .