SETA > Enerji |
Perspektif Türkiye nin Enerjide Ticaret Merkezi Olma Süreci ve 2060

Perspektif: Türkiye’nin Enerjide Ticaret Merkezi Olma Süreci ve 2060 Senaryoları

Küresel enerji ticaretindeki son gelişmeler nelerdir? Dünya ve Türkiye’deki yeni enerji senaryoları nasıl şekillenmektedir? Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma sürecindeki durumu ve geleceğe yönelik beklentileri nelerdir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Enerji, son dönemde ülkelerin ekonomi ve siyaset politikaları açısından merkezi bir önem kazanma­ya başlamış ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bunun son örneği olan 23. Dünya Enerji Kongresi 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da ger­çekleştirildi. “Yeni Ufukları Kucaklamak” tema­sıyla toplanan ve enerji konusunda çalışma yapan dünya çapında birçok katılımcıyı bir araya getiren kongre gerek dünya enerji senaryoları gerekse Tür­kiye’nin bu senaryoların neresinde olduğunun tar­tışılması adına son derece faydalı olmuştur. Ayrıca bu kongre sırasında imzalanan ve Rusya doğalga­zını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Türkiye enerjide merkez olma noktasında önemli bir adım daha atmıştır.

Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse son dö­nemde gösterdiği politik ve ekonomik performan­sıyla dünya piyasalarında önemli bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu durum enerji piyasaları için de geçerli olmakla birlikte, yakın zamanda gerçekleşen enerji transfer proje­leri ile Türkiye’nin bu alandaki yeri ve önemi artık daha belirgin şekliyle görülmektedir. Petrol ve do­ğalgaz kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 75’lik kısmının çıkarıldığı bölgeye oldukça yakın olması nedeniyle Türkiye, enerji transferinde olmazsa ol­maz bir konumdadır. Bu durum, Türkiye açısından çeşitli sorumluluklar getirmesine rağmen sunduğu fırsatlar bakımından oldukça önemlidir..