Analiz: Türkiye’nin Eğitim, Öğrenim ve Çalışma Sürecinde Olmayan Gençleri

Bu analizde Türkiye için yeni bir terim olan ve NEİY olarak isimlendirilen 15-29 yaş grubunda olup herhangi bir eğitim, öğrenim ve çalışma sürecinde yer almayan gençlerin Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de genel durumları incelenmiştir.

Ekonomik ve sosyal politikalarda avantaj olarak kabul edilen genç nüfusun eğitim, öğrenim ve istihdama katılımı ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeylerini belirlemektedir. Eğitim, öğrenim ve çalışma çağındaki kesimin bu süreçlerin dışında kalması ekonomik ve sosyal maliyete sebep olmakla birlikte orta ve uzun vadede sosyal refah ve toplumsal huzur dinamikleri için de risk oluşturmaktadır. Bu riski taşıyan veya olası risk ihtimali olan grubun niceliksel olarak tanımlanmasını sağlayan, herhangi bir eğitim, öğrenim faaliyetinde bulunmayan veya çalışmayan 15-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik çalışmaların niceliği ve önceliği Avrupa ülkelerinde artmaktadır. NEİY (Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Yetiştirmede; NEET, Not in Education, Employment and Training) terimi ile ifade edilen bu sorun Türkiye’de Avrupa ülkelerine nazaran yeni bir gündem konusudur.

Bu analizde Türkiye için yeni olan ve NEİY olarak isimlendirilen 15-29 yaş grubunda olup herhangi bir eğitim, öğrenim ve çalışma sürecinde yer almayan gençlerin Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de genel durumuna dair bir perspektif oluşturulmaya çalışılmıştır. Avrupa ülkelerinde herhangi bir iş, eğitim ve öğrenim sürecine dahil olmayan gençlerin profil çalışmalarını içeren araştırmalar incelenerek ülke örneklerinde bu gençlerin ekonomik ve sosyal yaşama katılmasını sağlayacak mevcut durumdaki uygulamalar ortaya konulmuştur. Avrupa ülkelerinin demografik özellikleri ve 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri düşünüldüğünde NEİY gençlerine yönelik ekonomi ve sosyal politikaların artacağı beklenmektedir.

Analiz NEİY konusunda yapılacak çalışmaların gerek­liliğini açıklamanın yanı sıra önerilere de yer vermektedir. NEİY gençlerinin yaş, cinsiyet, eğitim, öğrenim ve iş gibi çok sayıda değişkenlerden oluşmasından dolayı NEİY oranının hesaplanmasında bu değişkenlerin de önemsenmesini vurgulamaktadır. Ayrıca NEİY kapsamında konu ve özne çeşitliliğinden dolayı sorunun bütüncül bir şekilde ele alınarak farklı kurum ve kuruluşların ortak bir politika uygulaması da önerilmektedir.

Etiketler: