Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci

SETA Başkanı Taha Özhan, TRT 1'de yayınlanan Enine Boyuna programında, son günlerde gündemin önemli başlıkları arasında yer alan Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’ne katılma isteğini belirten ifadeleri sonrası yeniden tartışma gündeminin ana başlıkları arasında yer alan Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci, TRT 1’de yayınlanan Enine Boyuna programında tartışıldı. Programın katılımcıları arasında yer alan SETA Başkanı Taha Özhan, küresel örgütlerin ve ortaklıkların ciddi bir tıkanmışlık yaşadığını ve dünya kamuoyunda bu tıkanıklıkların aşılabilmesi açısından alternatif arayışlara yönelik birçok tartışmanın yaşandığını ifade etti. Yeni dönemde Türkiye’nin de çeşitli arayışlara girdiğini ifade eden Özhan, Başbakan Erdoğan’ın AB ve ŞİÖ’ye yönelik söylemlerinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğine atıfta bulundu.

Konuşmasında, AB ve ŞİÖ’nün de aralarında bulunduğu bölgesel ve küresel örgüt ve organizasyonların İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan Bretton Woods sisteminin bir getirisi olduğunu belirten Özhan, bugün bakıldığında dünyanın, misyonunu tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan uluslararası örgütlerin çöplüğüne dönüştüğünü kaydetti.

Gelinen noktada AB için birleşik devletler hülyasını gerçekleştirememiş, ekonomik kriz içinde olan, yeni siyasal kimliklerin nüksetmeye başladığı, sağcılığın, faşizmin yükselişte olduğu bir bataklık tabiri yapılabileceğini kaydeden Özhan, ancak buna rağmen, AB’nin diğer tüm küresel ve bölgesel örgütlere nazaran, demokratik standartlar ve ortalama gelir bakımından daha başarılı ve istikrarı yakalamış bir bölge olduğunu ve bu nedenle Türkiye için önemini koruduğunu belirtti.

Etiketler: