SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Rapor Türkiye'nin 2023 Vizyonu ve Eğitimde quot Orta Kalite Tuzağı'

Rapor: Türkiye'nin 2023 Vizyonu ve Eğitimde "Orta Kalite Tuzağı'

Rapor, son dönemde eğitimde sağlanan performans artışının sürdürülmesi ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için eğitimde atılması gereken adımları tartışmaktadır.

Türkiye özellikle son 10 yılda okullaşma oranlarını artırırken eğitimde kalite ve eşitliği de geliştirmiştir. Sosyo-ekonomik imkânlar ve başarı düzeyi açısından görece dezavantajlı çocukların eğitim sistemine katılmalarına rağmen Türkiye’nin hem başarı hem de eşitlik düzeyini artırmış olması OECD tarafından övgü konusu olmuştur. Son on yılda eğitim performansındaki ve eşitlikteki artışta ülkenin genel refah düzeyinin artması, sosyal harcamalarının kapsamının genişletilmesi, eğitimde fiziki altyapı ve öğretmen sayısının artırılmasının önemli bir etkisi olmuştur. Bununla birlikte sonraki dönemde gerçekleştirilecek kalite artışında öğretmen niteliklerinin ve eğitim içeriğinin daha da önem kazandığı görülmektedir. Bu alanlarda gerekli adımların atılamaması, ekonomidekine benzer olarak eğitimde de “orta kalite tuzağı” yaşanmasına neden olabilir. Bu rapor, son dönemde eğitimde sağlanan performans artışının sürdürülmesi ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için eğitimde atılması gereken adımları tartışmaktadır..


İlgili Yazılar
Podcast 15 Temmuz Sempozyumu
Podcast
Podcast: 15 Temmuz Sempozyumu

Temmuz 2024

75 Yıllık Savunma Örgütü NATO
Perspektif
75 Yıllık Savunma Örgütü: NATO

Temmuz 2024