Rapor: Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm

Bu rapor, Türkiye’de sosyal politikaların varlığı ve işleyiş mekanizması hususlarını ele almaktadır.

Sosyal politikaların varlığı, Sanayi Devrimi sorunlarına çözüm bulma bağlamında ve kademe kademe tüm aktörlerin devreye girdiği bir süreç şeklinde kendini göstermiştir. Bu dönemde Sanayi Devrimi ile birlikte kitlesel işsizliğin baş göstermesi, ücretlerin düşmesi ve insani olmayan çalışma koşullarının ortaya çıkması sonrasında sosyal politikalar gündeme gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrasında ise ilk defa aile dışı aktörler devreye girmiş ve verilen mücadelelerin sonucunda kamu sosyal politika aktörü olarak devlet sahneye çıkmıştır. Sosyal politika aktörü olarak devlet diğer sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlara çözüm getirme anlamında “sosyal devlet” şeklinde varlığını göstererek yeni bir sürecin önünün açılmasına ön ayak olmuştur.

Sosyal politikaların varlığı Türkiye için de inkar edilemez durumdadır. Dolayısıyla Türkiye’de sosyal politikaların mahiyetinin incelenmesi ve değerlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de sosyal politikaların varlığı ve işleyiş mekanizması üzerinde durulması gerekmektedir. Bununla birlikte sosyal politikaların bütüncüllüğü için söz konusu politikaların nasıl kurgulanması gerektiği önem teşkil etmektedir. Bu rapor Türkiye’deki sosyal politikalara dair bahsi geçen önemli hususları ele almaktadır.

Etiketler: