SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Rapor Türkiye'de Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli İzleme ve Değerlendirme

Rapor: Türkiye'de Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli | İzleme ve Değerlendirme

Bu rapor MEB tarafından ilk kez uygulamaya konulan “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci” adındaki işe başlama eğitiminin izleme ve değerlendirmesini ortaya koymaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Türkiye tarihinde ilk kez mesleğe yeni başlayan genç öğretmenlere yönelik “Aday Öğretmen Yetiştirme Eğitimi” adında kapsamlı bir işe başlama eğitimi 2016 yılında hayata geçirilmiştir. Önceki yıllarda tanımlanan adaylık sürecinde mesleğe başlayan öğretmenler ilk yıllarını formalite gereği aday öğretmen olarak geçirmekte ve bu süreçte herhangi bir eğitim programı veya danışmanlık hizmetinden yararlanmamaktaydı. 2016 yılında başlatılan aday öğretmen yetiştirme eğitimleriyle birlikte aday öğretmenlik süreci daha anlamlı bir hale gelmiş ve mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında yaşayacakları zorlukları aşmaları için destek sunulmuştur.

Uygulama Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları göz önünde bulundurulduğunda son yılların en önemli adımlarından biri olarak değerlendirilebilir. Dünyada da yeni mesleğe başlayan öğretmenlere yönelik bu tür programlar –bilhassa eğitim başarısı yüksek ülkelerde (Singapur, Finlandiya, Güney Kore, İsrail vs.)– etkin bir şekilde uygulanmakta ve bu programlar için hatırı sayılır bir bütçe ayrılmaktadır. Dünya örneklerindeki dikkat çekici husus işe başlama eğitimleriyle ilgili olarak sürecin başı ve sonunda izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasıdır.

Bu rapor MEB tarafından ilk kez uygulamaya konulan “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci” adındaki işe başlama eğitiminin izleme ve değerlendirmesini ortaya koymaktadır. Çalışmada bu eğitim sürecinden geçen Türkiye’nin bütün illerinden 17 bin 619 aday öğretmene yapılan anket ve Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da yüz yüze derinlemesine görüşme yapılan 39 aday öğretmen, 3 koordinatör ve 1 okul yöneticisiyle izleme ve değerlendirme çalışması tamamlanmıştır..