Perspektif Koronavirüs Salgını ve Acil Durumda Eğitim

Perspektif: Koronavirüs Salgını ve Acil Durumda Eğitim

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin fırsat ve riskleri nelerdir? Türkiye’de uzaktan eğitim faaliyetleri nasıl uygulanmaktadır? Koronavirüs sonrası ne yapılmalı?

Paylaş
Dosyayı İndir

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp yerkürenin tamamına hızlı bir şekilde yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda olduğu gibi eğitim sistemlerinde de dünya çapında büyük bir krize sebep olmuştur. Salgını kontrol altına alabilmek için pek çok ülke okullarda ve üniversitelerde geçici süreyle eğitime ara vermek durumunda kalmıştır. Böylece yeryüzündeki neredeyse tüm eğitim kurumlarının faaliyetleri sekteye uğramıştır. UNESCO 7 Nisan 2020 verilerine göre salgından etkilenen 188’den fazla ülkede okuldan uzak kalan öğrenci nüfusu, dünyadaki toplam öğrenci nüfusunun yüzde 91'ine tekabül etmektedir.1 Geçmişte de savaş, doğal afet gibi kriz durumlarında bazı ülkeler eğitime ara vermiştir. Ancak hemen hemen aynı zaman dilimi içerisinde dünyanın neredeyse tamamının aynı soruna maruz kalarak bir nevi küresel bir şok yaşaması tarihte eşi benzeri olmayan bir durumdur.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel salgın” (pandemi) olarak tanımlanan Koronavirüs tüm dünya için “acil bir durum” meydana getirmiştir. Dolayısıyla tüm dünyayı evine hapseden bu pandemi sürecinde yapılan eğitim “acil durumlarda eğitim” kapsamına girmektedir. Çatışma, savaş, doğal afet gibi olağanüstü durumlardan sonra çocukların eğitim hakkı muhafaza edilmek zorundadır. Nitekim okulların kesintiye uğraması sonrasında ülkelerin hızlı bir şekilde eğitimi sürdürme yönündeki yoğun gayretlerini acil durumlarda eğitimin yeni bir versiyonu olarak tanımlamak mümkündür.

Salgının tüm ülkelerde süresiz bir “olağanüstü hal” oluşturması her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir kriz yönetimi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle ülkeler Koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğrayan eğitim faaliyetlerinin devamı için alternatif arayışlar içerisine girmek zorunda kalmıştır. Çin, İtalya, Güney Kore, Fransa, Portekiz, Suudi Arabistan, Meksika ve ABD’nin bazı eyaletleri gibi pek çok ülke teknoloji altyapılarıyla uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürme yoluna gitmiştir. Türkiye’de ise 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesi ve salgının yayılmaya başlamasıyla okulların kapatılması kararı alınırken diğer ülkelerde olduğu gibi kısa süre içerisinde uzaktan eğitime geçilmiştir..

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları.