SETA > Yorum |
2018 in Terörle Mücadele Bilançosu

2018’in Terörle Mücadele Bilançosu

Türkiye’nin güvenlik mimarisi ve konseptinde, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne çok önemli bir değişim, dönüşüm ve ilerleme kaydedildi.

Türkiye’nin güvenlik mimarisi ve konseptinde, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne çok önemli bir değişim, dönüşüm ve ilerleme kaydedildi.

Güvenlik birimlerinin FETÖ’den büyük oranda arındırılması, devletin güvenliğinin sağlanmasında ve artırılmasında en önemli adımdı.

Personelin FETÖ’den temizlenmesinin ardından güvenlikle ilgili mimarinin reforma tabi tutularak güncellenmesi de kapasite kullanımını her anlamda geliştirdi.

Hem emniyet hem de ordunun yeni bir mimari üzerinden yapılandırılması, birimler arasında entegrasyon ve koordinasyonu mümkün hâle getirerek, entegre güvenlik şemsiyesi etrafında koordineli operasyon imkânlarını artırdı.

Bu yeni dönemle birlikte, personel, ekipman ve teknoloji kapasitesinin artırılması ile de terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik sektörünün etkinliğinde her alanda birçok iyileşme yaşandı.

Ayrıca, güvenlik kurumları arasında ortak politika ve eş güdümün sağlanması ile, Türkiye’nin her türlü tehdide karşı daha etkin mücadele etmesi kolaylaştı.

Kuşkusuz hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terörle mücadelenin etkin bir şekilde sağlanması, sadece teknik ve insan kapasitesinin artırılması ile sağlanmadı. Aynı zamanda, yeni bir güvenlik anlayışı ve stratejisine geçilmesi de bu anlamda önemliydi.

Özellikle, terörle mücadele stratejisinde, “tehdidin Türkiye sınırları içinde yok edilmesi”yaklaşımından, “kaynağında ve oluştuğu yerde yok etme” ve ayrıca “kesintisiz operasyon”anlayışına geçilmesiyle, DEAŞ ve PKK terör örgütleri ile mücadelede çok önemli başarılar sağlandı.

Kuşkusuz, tüm reform ve teknik altyapıların geliştirilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı çok önemliydi. Çünkü, 15 Temmuz sonrası güvenlik mimarisinin yeniden oluşturulması ve reforma tabi tutulması süreçlerinde, dönüşümle ilgili kamuoyunda birçok itirazın yükseldiği biliniyor.

Hatta, bu yeni reform süreci ile birlikte güvenlik kurumlarının zaafa uğrayacağını söyleyenler hiç de az değildi.

***

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’de yaptığı sunumunda, bakanlığının, insan ve teknik kapasitesinin geliştirilmesinden, terörle mücadelede gelinen son nokta ile ilgili ve daha birçok konuda ayrıntılı bir envanter ortaya koydu.

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıkladığı rakamlara göre, 2018’de PKK’ya yönelik toplam 87 bin 838 operasyon yapılmış. Bu operasyonlarda toplam bin 289 terörist etkisiz hâle getirilmiş.

Kırsalda operasyonlarla bir önceki yıl 965 olan silahlı eylem sayısı bu yıl 677’ye indirilmiş. Mayın ve EYP eylemleri de 250’den 148’e düşmüş. Dolayısıyla PKK’nın eylem kabiliyetinin kırılması ile yurt içindeki terörist sayısı 755-876 bandına gerilemiş.

Bakan Soylu’nun  terörle mücadelede dikkat çektiği en önemli hususlardan birisi de PKK’ya katılımın son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış olması.

2015’te PKK’ya katılım 3 bin 888 seviyesinde iken bu rakam 2018’de 95’e kadar düşmüş. Ayrıca, yapılan ikna çalışmaları ile 2018 yılında 343 terör örgütü mensubu teslim olmuş.

Terörle mücadelede başarı sağlanan diğer bir alan DEAŞ’la mücadele. 2017’nin Ocak ayından bugüne DEAŞ, Türkiye’de hiç eylem yapamamış.

2018’in ilk on ayında DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 283 terörist etkisiz hâle getirilmiş. 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmış. Bunlara ek olarak 8 bin 526 kişinin de Türkiye’ye girişi engellenmiş.

PKK, DEAŞ ve diğer sol terör örgütleri ile mücadelede elde edilen başarıların yanında, FETÖ ile mücadelede de önemli başarıların sağlandığı kamuoyunun malumu.

Bakan Soylu’nun açıkladığı son güncel rakamlara göre 5 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde, 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş ve 14 bin 750 kişi ise hâlen tutuklu durumda.

Sonuç olarak, Türkiye son yıllarda hem içeride hem de sınır ötesinde her türlü terör örgütü ile mücadelede büyük başarılar elde etmeye devam ediyor.

Rakamlar da bu başarıyı teyit ediyor...

[Türkiye, 17 Kasım 2018].