Analiz_b

Trump’lı ABD’nin Muhtemel Dış Politika ve Güvenlik Stratejisi

Bu analizde Donald Trump yönetimindeki ABD’nin yeni dış politika ve güvenlik stratejisini belirlemesi beklenen faktörler incelenecektir.

Bu analizde Donald Trump yönetimindeki ABD’nin yeni dış politika ve güvenlik stratejisini belirlemesi beklenen faktörler incelenecektir. Bu faktörler başkanın tarzı, Amerikan devlet geleneği ve uluslararası sistemin zorlamaları olarak üç ana başlık altında ele alınabilir. Ancak bu faktörlerden hangisinin diğerlerine oranla daha etkili olduğunu belirlemek sağlam bir kavramsal analizi zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma ABD’nin uluslararası sistemdeki merkezi konumu ile başkanın dış politikadaki manevra alanının genişliğinin temel belirleyiciler olduğu üzerinde duracaktır. Buna göre uluslararası sistemdeki mevcut güç dağılımı ABD’yi var olan düzeni savunmak için saldırgan davranmaya yöneltmektedir. Ancak bu saldırganlığın ne şekilde tezahür edeceği başkanların tarzı ile ilgilidir. Yani başkanlar ABD’nin stratejik yönelimini tek başlarına etkileyemeseler bile pratikte buna kendi rengini verebilirler. Bu noktada Trump’ın bunu nasıl ve ne ölçüde başarabileceği dünya siyaseti ve uluslararası güvenlik mimarisini etkileyecektir. Bu analizde Trump döneminde ABD müdahaleciliğinin yeniden diriltilme ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu müdahaleciliğin istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarması mümkün olduğu gibi bölgesel istikrar üretme ihtimali de vardır. Obama’nın çözümsüzlük siyaseti yerine fark yaratma siyaseti izleyebilecek olan bir Trump, Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi yönde gelişmesine neden olabilir. En azından Obama dönemine oranla ilişkilerin daha az kötü olacağı öngörülebilir.

Etiketler: