SETA > Yorum |
Başardık Yine Başaracağız

Başardık, Yine Başaracağız

Son 10 yılda dünyada yapılan 10 mega projenin 6'sını Türkiye yapt...

Son 10 yılda dünyanın çehresi öyle bir değişti ki. Bu 10 yılda dünya bir yandan büyük bir ekonomi krizle cedelleşti. Öte yandan 1945 sonrasında alışageldiğimiz uluslararası düzen tarumar oldu. Ezberler bozuldu, söylemler şaştı. Bu 10 yıllık süreç Türkiye için atılımlarla dolu bir dönem oldu. Türkiye'nin kabuğunu kırdığı, bölgesel bir güce dönüştüğü bir dönem... Bütün baskı ve engellemelere rağmen Türkiye bunu başardı. Bakın 2007-2017 arasında dünya yüzeyine baktığımızda farklı ülkelerde hayata geçen 10 dev proje olduğunu görüyoruz. Ne var ki bunlardan 6'sını sadece tek bir ülke hayata geçirmiş. O ülke hangi ülke? O ülke Türkiye! Evet son 10 yılda dünyada yapılan 10 mega projenin 6'sını Türkiye yapmış. Biz yapmışız. Milletdevlet birlikteliğiyle hayata geçen, bize, çocuklarımıza, torunlarımıza hizmet edecek projeler bunlar. Yavuz Selim Köprüsü! Osmangazi Köprüsü! Marmaray! Avrasya Tüneli! Çanakkale Köprüsü! Ve tabii ki 3. Havalimanı! Gezi kalkışmasıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle engellenmek istenenler işte bu büyük projelerdi. Ket vurulmak istenen bu ülkenin müreffeh bir ülke olma idealiydi. Şükürler olsun ki bu ülkeyi bu yoldan geri çeviremediler.

***

Bu sayede bu hafta evet sadece bu hafta içinde iki büyük projeye imza attık. Biri TANAP, diğeri Ovit Tüneli. 14.3 kilometrelik Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2. en uzun çift tüplü kara yolu tünelinden bahsediyoruz! Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ise, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ile birlikte Güney gaz koridorunun 3 önemli ayağından biri. 1850 kilometre uzunluğa sahip TANAP'la birlikte ilk etapta yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Bunun 6 milyar metreküpü Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak, geri kalanı ise Avrupa'ya transfer edilecek. TANAP enerji arz güvenliğinin ve güzergâh çeşitliliğinin sağlanması noktasında çok önemli bir konum arz ediyor. TANAP'la birlikte Türkiye'nin stratejik önemi kat be kat artmış olacak. Unutmayalım ki günümüz dünyasında bir ülkenin stratejik değeri sadece sahip olduğu enerji kaynaklarıyla değil, belki ondan çok daha fazla enerji nakil hatlarına ne derece hükmettiğiyle de ilişkili. Türkiye bu bağlamda son derece kritik bir noktada duruyor. TANAP, Bakü- Tiflis- Kars demiryolu hattı ile birlikte dünya dengesini değiştirmeye aday bir proje. Bütün bunlar her şeyden önce Türkiye'nin küresel bir güç olmasına hizmet edecek projeler. Elbette ki engellenmek istenen de projeler. Türkiye'nin bölgesel güç olmasına engel olunamadı. Şimdi küresel bir güç olmasına engel olunmak isteniyor. Ve bunu da ne yazık içerideki yıkım ekibiyle yapmak istiyorlar. Onları tanıyorsunuz. Onlara Cumhur karşıtı ittifak diyorduk, şimdi yıkım ekibi diyoruz. Çünkü bu millete tek vaat ettikleri şey yukarıdaki büyük projeleri durdurmak! Gerçi bu vaadin millete değil, dışarıdaki patronlarına verildiğinin de farkındayız. 24 Haziran'da bu millet onlara gereken cevabı verecek inşallah...

***

Allah'a hamdolsun. Bizi bir Bayrama daha kavuşturdu. Duamız bu Bayramın milletimizin birliğine, dirliğine vesile olması. Duamız bu Bayramın İslam dünyasının selametine katkıda bulunması. Duamız bu Bayramın dünyadaki adaletsizliklerin def'ine hizmet etmesi. Allah sevdiklerinizle güzel bir bayram nasip etsin. Bayramınız mübarek olsun...

[Sabah, 16 Haziran 2018].