Perspektif: TIMSS 2015 Sonuçlarının Anlattıkları

TIMSS Türkiye’nin dünya eğitim liginde kendini kıyaslayabileceği önemli bir platformdur. İlk kez katıldığı 1999’dan beri Türkiye’nin TIMSS skorlarında yükselme eğilimi vardır. TIMSS ile TEOG’u kıyaslanarak özellikle 8. sınıfların matematik ve fen başarısındaki durağanlık araştırılmalıdır.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study, Matematik ve Fen Eğilimleri Çalışması) 1995 yılından beri 4 yılda bir uygulanan ve 2015 yılında 20. yılını tamamlayan uluslararası bir sınavdır. Sınav, Boston College ve IEA (Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu) işbirliğiyle yapılmakta ve ülkelerin 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerinin fen ve matematik alanlarındaki yeterliliklerini ölçmektedir. Öğrencilere ayrıca sosyoekonomik ve kültürel arka planlarını tespit etmeye yönelik anketler uygulanmaktadır. Öğretmenler, veliler ve okul yöneticilerine de anketler yapılabilmektedir.

‘Bilgi, Uygulama ve Akıl Yürütme’ temelinde bir ölçme ve değerlendirme modeli kullanan TIMSS’e Türkiye 1999’dan beri katılmaktadır. Sınavın hem Türkiye hem de diğer ülkeler için önemi, daha çok müfredata dayalı sorulara yer vermesidir. Bu anlamda eğitim sistemlerinin mevcut kalitesini ölçmek açısından da önemli bir araçtır. Ayrıca, Türkiye’nin dünya eğitim liginde kendini kıyaslayabileceği bir platformdur.

Etiketler: