SETA > 5 Soru |
Gezi Parkı Eylemleri

Gezi Parkı Eylemleri

Taksim olayları üzerinden hareketlenen fay hattı yabancısı olduğumuz bir kırılma değil. AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren defalarca karşılaştığı bir fay hattı var karşımızda.

Bir çevre eylemi olarak başlayıp hükümet karşıtlığına evrilen, Türkiye'nin bir çok bölgesinde yapılan protestolar ve hükümetin verdiği tepkiler nasıl okunmalı? Protestolar boyunca yapılan dezenformasyonun Türkiye’ye maliyetleri nelerdir? Son bir ayda gündemden düşmeyen protestolarla ilgili, SETA uzmanlarının yaptığı siyasal ve sosyolojik analizleri bir arada sunuyoruz.

Demokrasi Oyunu ve Sandıksız İktidar Arayışı
Ömer Aslan
21 Temmuz 2013 Pazar

Hem azınlık, hem dindar, hem de muhalifseniz, liberal-sol kesimler ‘özgürlükçü değerleri’ teşvik uğruna “çoğunlukçu demokrat” olmayı pek de sorun etmeyeceklerdir. Ancak çoğunluğu Müslüman bir ülkede hem dindar/muhafazakâr hem de iktidar olduğunuzda, size “sandık her şey demek değil” denir.

5 SORU: Gezi Parkı Protestolarının ABD Yansımaları
Kadir Üstün
08 Temmuz 2013 Pazartesi

Kadir Üstün: Gezi Parkı protestolarına ABD’deki yüksek ilginin kısmen de olsa ‘İslamcılara ne kadar güvenebiliriz?’ tartışmasının tekrar gündeme gelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Gezi Parkı Eylemleri, Devlet Bahçeli ve “Devlet Ciddiyeti”
Sami Orçun Ersay
05 Temmuz 2013 Cuma

MHP’nin, Gezi Parkı eylemleri ortaya çıkmadan önce, Kürt meselesindeki yeni çözüm sürecinde hırçın söylemi ve “sokağa ineriz” kozunu öne süren siyasi bir tavırdan; Gezi Parkı olayları özelinde toplumsal tansiyonun arttığı, sokakların tam da hareketli olduğu bir dönemde daha dingin ve ‘sokak’a karşı mesafeli bir tutuma gerilediği bariz. Dolayısıyla Gezi Parkı olayları için MHP’ye atfedilen “itidalli davrandılar” açıklaması, MHP’nin çözüm sürecindeki ‘sokak’ algısıyla Gezi Parkı sürecindeki ‘sokak’ algısı arasındaki ikircikli politik tavrı anlamaya ve açıklamaya yetmiyor.

Gezi Parkı Olayları Neyi Değiştirir?
Kılıç Buğra Kanat
01 Temmuz 2013 Pazartesi

Aradan geçen dört hafta sonra bakıldığında Gezi Parkı olayı bir sivil devrim yaratacak ölçekte meşruiyet ve kudret sahibi olmasa da siyasi gelenek ve yapımız açısından dikkatle incelenmesi gereken bir vaka olarak siyasi tarihimize geçti.

What will the Gezi Park Protests Change?
Kılıç Buğra Kanat
Monday, July 01, 2013

The Gezi Park phenomenon is the first test of the government against a new type of political citizenship that has made an attempt to take charge of political representation somehow.

Sol, Liberalizm ve Anti-Siyaset
Taha Özhan
01 Temmuz 2013 Pazartesi

Taksim protestolarıyla bir kez daha sol ve liberal diskurun -başka hiçbir yaklaşıma tahammül bile etmeden ana sponsora dönüşmesine şahitlik ettik. Taksim'i, Gezi'yi ve yaşananları 'anlamak' için mezkûr sol-liberal sponsorluktan icazet almamış her yaklaşım tarzı, entelektüel bir vandalizme muhatap oldu.

Gezi Parkı Sakinlerinin Ruh Hali
Hatem Ete
01 Temmuz 2013 Pazartesi

Olayın başlaması, büyümesi ve sonlanması üzerine etkili olan refleksleri, anlık müdahaleleri bırakıp, olayların bugüne ve yarına bıraktığı tortuyu-mirası tartışmak daha anlamlı olur.

Karakter Suikastı
Taha Özhan
24 Haziran 2013 Pazartesi

Taksim olayları üzerinden hareketlenen fay hattı yabancısı olduğumuz bir kırılma değil. AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren defalarca karşılaştığı bir fay hattı var karşımızda. Türkiye içinde sosyal ve iktisadi derin farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu fay hattının dışarıda da yeterince müşterisi olduğu muhakkak. Son üç hafta Osmanlı son dönemine kadar götürülebilecek 'kavganın' özellikle Türkiye dışındaki paydaşlarını bir kez daha görmek açısından ibret verici oldu.

Character Assassination
Taha Özhan
Tuesday, June 25, 2013

 It is certain that the character assassination targeting PM Erdoğan through the Gezi Park protests does not expect to reach a conclusion right now. The aim of the character assassination is to obliterate Erdoğan’s decision-making capacity by 2015. At this point, Erdoğan’s leadership test begins.

Su Akar, Kum Kalır
Hatem Ete
24 Haziran 2013 Pazartesi

Gezi Parkı eylemlerini daha soğukkanlı analiz etmenin zamanı geldi. Başlangıcından bitimine, gün be gün, hem göstericilerin kompozisyonu değişti hem de gösterilerin gerekçesi ve hedefi. Bu nedenle, ilk günkü coşkulu güzelleme ve değerlendirmeleri bir kenara bırakmakta yarar var.

Aqua Fluit, Arénam Manet
Hatem Ete
Tuesday, June 25, 2013

Now it is time to adopt a calmer approach while analyzing the Gezi Park protests. Since the beginning of the protests, not only the composition but also the motive and aim of the protesters have gradually changed. For this very reason, it is necessary to leave aside enthusiastic praises and analyses of the first day.

‘Liberal Demokrasi’ Hegemonyası
Ömer Aslan
24 Haziran 2013 Pazartesi

Mayıs’ta barışçıl yöntem ve çevre hassasiyeti ile başlayan ancak polisin orantısız güç kullanımı sonrasında yayılmasıyla marjinal grupların kendi gündem ve amaçlarına esir düşen Gezi Parkı eylemlerinin bir nedeninin de hükümetin halkın bir kesiminin yaşam tarzını ilgilendiren konulardaki söylemi oluşturdu. Gezi Parkı eylemcileri ile yapılan bir anket eylemcilerin yüzde 58’inin özgürlükleri kısıtlandığı için protestolara katıldıklarını ortaya koymaktadır.

The Hegemony Of ‘Liberal Democrasy’
Ömer Aslan
Monday, June 24, 2013

Taksim Gezi Park protests, which began as peaceful sit-ins on May 28 against the government plans to redesign the Taksim square fell over time hostage to the agendas and objectives of marginal leftist groups after disproportionate use of police force. In the meantime, claim of government interference with the lives of certain sections of society became another reason behind the protests.

Gezi Parkı: Bir Temsiliyet Krizi
Doğan Eşkinat
24 Haziran 2013 Pazartesi

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ortaya çıkan protesto hareketleri, kentsel dönüşüm ve çevre odaklı gösterilerin kapsamını AK Parti iktidarında mağdur olduğunu hisseden tüm grupların taleplerini içerecek şekilde genişletti. Böylece ilk günlerinde kısıtlı bir gruba hitap eden eylemler, Haziran ayının ilk günlerinde sol muhalefetin tüm renklerinden insanlar için bir cazibe odağı oluşturdu.

Lessons Learned From Taksim
Taha Özhan
Friday, June 21, 2013

Once the storm that broke over the Taksim protests is over, it will become clear that these protests are not original in the political sense. As such, it would be useful to draw some lessons from these events.

Taksim Nihilizmi ve Siyasetsizlik
Taha Özhan
16 Haziran 2013 Pazar

Bizim ilgi alanımıza girmese de ilgili, uzman veya duyarlı isimlerin şehir ve çevre üzerine sağlıklı bir tartışma yapmalarını arzulardık. Oldukça çirkin şehirlerin olduğu bir ülkenin belki de şehircilik açısından en çirkin meydanına uzun yıllar sonra ciddiye alınacak bir çevre düzenlemesi böylesi bir tartışmayı hak ederdi. Ama mesele elbette bu değil.

Taksim’s Nihilism and Absence of Politics
Taha Özhan
Tuesday, June 18, 2013

We wish, however, experts or sensitive individuals to have sound discussions over the city and the environment although this is not in our area of interest. An attempt to launch a development plan, after long years, on perhaps the ugliest square in terms of city planning in a country with quite ugly cities could have deserved such a discussion. But this is not the issue of course…

A Social Breakdown in Turkey
Yunus Akbaba
Monday, June 17, 2013

Recent demonstrations have revealed a polarized Turkish society. The only way forward is through genuine dialogue.

The Contest to Define Turkey
Galip Dalay
Monday, June 17, 2013

Are the current protests in Turkey the product of democratisation that has taken place over the last decade?

The Protests and Erdoğan
Taha Özhan
Friday, June 14, 2013

If Erdoğan can overcome 19th century positivism, then we can have our participatory democracy and Erdoğan can finally be free of accusations of totalitarianism.

Gezi Parkı Muhasebesi
Galip Dalay
09 Haziran 2013 Pazar

Gezi parkıyla başlayan ve daha sonra da daha geniş kitlelere ulaşarak farklı şehirlerde devam eden protestolar ilk haftasını bitirirken anın harareti ile (dez)enformasyon mücadelelerinin etkisinde kalmadan bu protestoların sağlıklı bir muhasebesinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu süreçle alakalı yapılması gereken ilk tespit, hükümetin bu süreçte başarılı bir kitle iletişim ve kamu diplomasi çalışması ortaya koyamadığıyla alakalıdır.

Bir Eylemin Anatomisi
Hatem Ete
09 Haziran 2013 Pazar

Gezi Parkı eylemleri devam ettiği ölçüde, hem ilk günkü kurucu etkilerini yitirecek hem de başlangıçta ve bitirilmesi durumunda bugün de, demokrasiyi güçlendirme potansiyeli yüksek olan bir gelişme, siyasal gerilimi keskinleştirerek demokrasiyi daraltan bir iklimin doğmasına yol açacaktır.

An Anatomy of a Protest
Hatem Ete
Sunday, June 09, 2013

An analysis on the identity and message of the protesters should take into consideration the heterogeneity of protesters.

Gençler Neden Sokakta?
Hatem Ete
08 Haziran 2013 Cumartesi

Protestolar, sadece AK Parti iktidarına bir isyan değil, aynı zamanda etkili bir muhalefetin olmayışına bir tepkidir.

Why Are the Youth Out on the Streets?
Hatem Ete
Tuesday, June 11, 2013

Protests constitute not only a revolt against the AK Party but also a reaction against the lack of efficient opposition.

Edgeworth’un Kemikleri Sızlar mı?
Taha Ozhan
08 Haziran 2013 Cumartesi

Son on gündür ortaya çıkan manzara psikolojik gerilimler, kamuflajlı itirazlar ve bencil hassasiyetler dünyasından çıkarak “açık bir siyasal” pozisyona tevdi edilmediği sürece, psikolojik gerilimlerin dışında, siyasalın dünyasında uzun vadeli bir karşılığı olmayacaktır.

Will Edgeworth Turn Over in His Grave?
Taha Özhan
Tuesday, June 11, 2013

Unless the emerging picture of the last ten days leave the world of psychological stresses, camouflaged objections and selfish sensitivities behind, and is not transformed into a “clear political” position, it will not leave a long lasting impression in the world of politics except psychological tensions.

What Really Happened in Turkey?
Taha Özhan
Friday, June 07, 2013

A wish for the AK Party to be thrown out of power through undemocratic means is not a stance that can bring about meaningful political change. It’s a psychological reflex from a bygone era.

Turkey’s Heavyweight is Back on the Ring
Doğan Eşkinat
Friday, June 07, 2013

Despite its poor crisis management performance, the Erdogan administration now has a roadmap for building up a consolidated democracy atop an already flourishing economy.

Gezi Park: Ground Zero for New Wave of Democratization
Doğan Eşkinat
Friday, June 07, 2013

In its capacity as a wake-up call for all, the demonstrations will go down in Turkey’s political history as a constructive, democratic statement if all parties work together to establish common ground for dialogue and progress.