“Tarihin Popülerleşmesi ve Medya” Analizi

SETA'nın "Normalleşme Sürecinde Tarihin Popülerleşmesi ve Medya" analizinde, tarih konusunun, önceki yıllara göre daha görünür hale gelmesinin, konuyu daha zengin kaynak ve örnekleme ile analiz etme imkanı verdiği belirtildi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan “Normalleşme Sürecinde Tarihin Popülerleşmesi ve Medya” analizinde, tarih konusunun, önceki yıllara göre daha görünür hale gelmesinin, konuyu daha zengin kaynak ve örnekleme ile analiz etme imkanı verdiği belirtildi.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Can Ceylan‘ın hazırladığı analizde, resmi tarih söyleminin tartışmaya açılması; tarihe olan meraktaki artışın gözlemlendiği mecraların sayısal özellikleri ve nitel içerikleri üzerinden incelendi.

Türkiye’de özellikle 2002’den beri yaşanan normalleşme sürecinde ortaya çıkan unsurlardan birinin de resmi tarih söyleminin tartışmaya açılması olduğu ifade edilen analizde, çoğulculaşmanın oluşturduğu eleştirel bakış ortamında, resmi tarih söyleminin aksi­ne, tartışmaya ve sorgulamaya daha açık olan bu söylemlerin, toplumun tarih konusunda var olan merakı daha da artırdığı, bilgiye farklı kaynaklardan ulaşma imkanlarının çoğalmasının da bu artışta etkili olduğu aktarıldı.

Tarih konulu televizyon programları ve televizyon dizilerinin, popüler ya da akademik tarih kitapla­rı ve aylık ya da haftalık dergilerin sayısındaki artışın bu durumun en açık göstergesi olduğu belirtilen analizde, şu ifadelere yer verildi:

“Bu analizde tarihe olan meraktaki artışın gözlemlendiği mecralar, sayısal özellikleri ve nitel içerikleri açısından incelenmektedir. Tarih konusunun, önceki yıllara göre daha görünür hale gelmesi, konuyu daha zengin kaynak ve örnekleme ile analiz etme imkanını da vermektedir.

Sosyal medyada birkaç saat ya da birkaç dakikalık gündemler ilgi çekiyor olsa da tarih, kamuoyunun ilgi gösterdiği uzun soluklu gündem konularının başında gelmektedir. Tarih konusunda yazılı ve görsel medyadaki bu çeşitliliğin üzerinden ileriye dönük ne gibi adımlar atılabileceği analizin öneriler kısmında sunulmaktadır.”

İlgili analize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

[AA, 13 Temmuz 2018]

Etiketler: