11 Eylül'ün beşinci yılı: Muhasebe zamanı (1)

Amerika Başkanı Nixon’ın ünlü Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin’e yaptıkları bir ziyaret sırasında Çin devlet başkanına Fransız devrimi hakkındaki düşüncelerini sorar.Kissinger, Avrupa ve dünya tarihinin seyrini değiştiren bu büyük olayı Çin başkanının nasıl değerlendirdiğini merak etmekte ve üstü kapalı olarak Çin’in Batı’nın siyasi ideallerini ne zaman benimseyeceğini sormaktadır

Devamı

11 Eylül'ün beşinci yılı: Muhasebe zamanı (2)

ABD 1904 yılında Küba, Porto Rico, Guam ve Filipinlerin tamamını ele geçirdiğinde dönemin Amerikan Başkanı William McKinley bu ‘Yeni Roma’ idealini kayda değer bir şekilde ifade etmiş ve bunu ‘beyaz adamın yükü’ olan ‘medenileştirme misyonuyla’ birleştirmişti:  “…Bütün bu yerleri almaktan başka çaremiz kalmamıştı. Şimdi Filipinlileri eğitmemiz, medenileştirerek seviyelerini yükseltmemiz, Hıristiyanlaştırmamız ve İsa’nın da kendileri için olduğu insanlar olarak onlar için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.” Amerika’nın askerî ve ekonomik bir imparatorluk olma ideali artık teolojik bir nitelik kazanmıştır. Başkan McKinley’den tam bir asır sonra Başkan Bush, Amerika’nın teröre karşı mücadelesini benzer referanslarla meşrulaştırmaya çalışıyor.

Devamı

Türkiye, 2001 krizinden sonra gerçekleştirdiği reformlar sayesinde, küresel krizden en hızlı çıkan ülkelerden biri olmuştur.

Cumhuriyet’le birlikte medyanın taşımaya başladığı milleti modernleştirme/Batılılaştırma rolü, bugün dahi hâlâ kendini gösteriyor.

“YÖK'ün 30 Yılı” adlı raporda, ülke siyasetinin normalleştiği dönemlerde, YÖK'e ilişkin bir normalleşmenin de görüldüğü vurgulanıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan krize rağmen 2011 yılında gerçekleşen 134,5 milyar dolar ihracat rakamı cari açığın olumsuz etkisini azaltmak için önemli bir gösterge oldu.

Perspektif: GSYH 2011 - IV. Çeyrek ve 2011 Yılı Değerlendirmesi

Gelişmiş ekonomilerin ekonomik büyüme oranlarının yavaşladığı bir konjonktürde Türkiye ekonomisi büyüme trendini sürdürdü.

Devamı
Perspektif GSYH 2011 - IV Çeyrek ve 2011 Yılı Değerlendirmesi