Yurtdışında Yatırımın Cazibesi

|
İçeriye yatırım çekme isteğimiz mütemadiyen sürerken, sınırların dışına taşma girişimlerimiz de şüphesiz yerinde durmuyor. Nitekim …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Tükete tükete büyümeye meyilliyiz ancak bunun gerek gelişim kalitemiz gerekse yolumuza çıkaracağı riskler açısından çok makbul olmadığı malum.

  • Birçok gelişmiş ülkenin yüksek kişi başı gelirinin hikâyesinde başlıca faktör, sahip olduğu yüksek teknolojik üretim yapısı ve ihracat. Dolayısıyla Türkiye'nin de yeni ekonomik hikâyesinde bu faktör belirleyici olacak.

  • Yükselişin arka planındaki gelişmelere, World Gold Council'in (Dünya Altın Konseyi) geçen hafta yayımladığı Gold Demand Trends (Altın Talebi Eğilimleri) Raporu ışık tutuyor.

  • Ülkemizde yasal zeminde 3 yaşını dolduran melek sistem, gerek BKY'ler, gerek ağları ve gerekse girişimcilerin farkındalığı açısından, açıkçası yeni yeni ayaklanmaya çalışıyor.

  • 3. Köprüyü “Çin’den başlayıp Londra’ya kadar uzanan ipek yolunun kritik bir bağlantı noktası” olarak konumlandıran Sadık Ünay, köprünün İpek Yolu ülkelerini yakından ilgilendirdiğini belirtti.