Katsayı Uygulaması

|
Farklı katsayı uygulaması, sadece 1998'de alınmış bir karardan ibaret değildir. YÖK 2003 ve 2006'da aldığı kararlarla, uygulamanın yükseköğretime geçiş sistemi içindeki etkisini daha da artırmıştır.