Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler

SETA tarafından hazırlanan raporda, küresel ve ulusal boyutta uluslararası öğrencilerle ilgili yaşanan gelişmelere ve farklı ülkelerce izlenen politikalara yer ve­riliyor.

Devamı
Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler

Küresel Eğilimler Işığında Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın katılımlarıyla gerçekleşecek olan Küresel Eğilimler Işığında Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler'in tanıtım toplantısı 28 Mart 2012 tarihinde, SETA'da düzenleniyor.

Devamı

Eğitim-Bir-Sen, "Yükseköğretime Bakış" başlığı altında Bekir Gür, Zafer Çelik ve Serkan Yurdakul'dan oluşan bir ekiple, son üç yıldır, yükseköğretimdeki gelişmeleri izleyip değerlendiriyor. Bu tür çalışmalar, bir izleme ve etki analizi çalışması olması bakımından sendikaların proaktif yaklaşımlarına dair güzel bir örnektir.

Üniversite sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler şehir, üniversite ve bölüm tercihlerini yapma aşamasına geldiler. Aileler ve öğrenciler en iyi tercihin hangisi olduğu sorusuna cevap aramaktalar. Bu soruya cevap vermeden önce dikkat edilmesi gereken 3 önemli nokta bulunmaktadır..

PISA 2018 matematik, fen ve okuma becerilerinde Türkiye nasıl bir performans sergilemiştir? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye nasıl bir ivme yakalamıştır? PISA 2018 sonuçları Türkiye’de bölgeler ve okullar arası farka ilişkin neler söylemektedir?

Türkiye'nin eğitimde başarıya daha hızlı ulaşabilmesi ve kalite farklarını çabucak giderebilmesi için algının yanında olguyu da yönetmesi yani eğitimin yapısal sorunlarına odaklaşması gerekmektedir..

Şimdi Değil De Ne Zaman?

Son iki yılda kamu bankalarının toplam kredilerdeki ağırlığı ciddi oranda arttı. Bazı özel bankaların ise sorumluluktan kaçtıkları görülüyor. Şirketler, iyi günde üzerlerinden tatlı kâr yapan bankaları değil kötü günde yanında olanları hatırlar

Devamı
Şimdi Değil De Ne Zaman
Kitap Bölümü Çağrısı Almanya da Kurumsal Irkçılık ve NSU Cinayetleri

Kitap Bölümü Çağrısı: Almanya’da Kurumsal Irkçılık ve NSU Cinayetleri

NSU hakkında Türkiye’deki ilk kitap çalışması olma özelliği taşıyan ve SETA tarafından yayınlanacak bu eserde NSU örgütü, ideolojisi, Örgütün diğer aşırı sağ örgütlerle bağlantıları, dava süreci, NSU’nun Türk diasporası üzerindeki etkileri ve uluslararası kamuoyunda davaya yönelik tepkileri gibi konular mercek altına alınacaktır. Bu dava üzerinden Almanya’da ırkçılık ve kurumsal ırkçılık sorununu analiz etmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Devamı

Muhalefetin AK Parti'ye hakkıyla yapamadığı eleştiriyi Erdoğan kendisi yaptı. 2053 vizyonuna ulaşma için önerisi ise "milletimizin birikimi ile modern dünyanın imkanlarını" birlikte tecrübe etmek.

Yerel seçimlere gidilen dönemde Erdoğan'ın muhalefete yönelttiği yüksek tonlu eleştirilerin mayıs seçimlerinden ağır yenilgi ile çıkan 6'lı Masa partilerini ziyadesiyle rahatsız edeceği açık.

 Türkiye'nin yükselişinin ve dünya ile entegrasyonunun getirdiği uluslararasılaşma ile coğrafyanın getirdiği yasa dışı göç birbiriyle karıştırılmamalı. Yatırım için gelen iş insanını, okumaya gelen öğrenciyi veya tatile gelen turisti "istila eden" olarak tanımlamak ülkemizin geleceğine büyük kötülük.

Günümüzde ulusal meseleler üzerine kamuoyu önünde yürütülen tartışmaların demokratik mekanizmaların vazgeçilmez bir unsuru olduğu kabul edilir. İktidar ve muhalefet kanadı ve onların destekçileri farklı görüşteki argümanlarını sunarak meseleleri tartışırlar. Dijitalleşmeyle birlikte ise kamusal müzakere büyük oranda sosyal medya platformlarına taşındı. Sıradan kullanıcılar için bu ilk bakışta bir avantaj olarak algılansa da dış aktörlerin angaje olduğu ve kendi gündemlerini ve söylemlerini iç kamuoyuna empoze edebildiği bir ortamı da beraberinde getirdi.

İnsanoğlunun esas ve en büyük düşmanı içerde kendi nefsi (emmaresi) ve dışarda iblis, ancak ne hikmetse insan şu veya bu bakımdan başka bir insanı yabancı belleyip üstüne bir de düşmanlık yapabiliyor. Bu nedenle "yabancı düşmanlığı" gibi bir kavram ve olay ile karşı karşıya kalıyoruz.