Türkiye’de İnternet Erişimi ve Kullanımında 2022 Fotoğrafı

|
Türkiye’de 1990’lı yıllarda başlayan internete erişim tecrübesi 1996 yılında hanelere kadar uzandı. Günümüze kadar pek …
  • Genç seçmenler ve sosyal medya kullanımın yaygınlığını göz önünde bulunduran partiler, seçim kampanyalarında dijital unsurlara ağırlık vermeleri gerektiğinin farkındalar.
  • Gelir dağılımında eşitsizliği gösteren Gini katsayımız 0.40 seviyesinde. Hızlı büyüme dönemlerinde bozulma eğilimi gösteren bu rakamı aşağıya çekerek hem zenginleşen, hem de refahı daha adaletli paylaşan bir toplum olma gereksinimimiz var.
  • SETA tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Gençlik Profili” başlıklı kapsamlı araştırmanın sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu Konuda Daha Fazla :