Türkiye’de İnternet Erişimi ve Kullanımında 2022 Fotoğrafı

Türkiye İstatistik Kurumu da Avrupa İstatistik Kurumuyla paralel bir şekilde gerçekleştirdiği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarıyla güncel durumu takip etmeye çalışıyor. Bu araştırmanın verileri Türkiye'nin son yirmi yılda teknolojik dönüşüm kapsamında aldığı yolu gösteren en önemli verilerden birisi.

Devamı
Türkiye de İnternet Erişimi ve Kullanımında 2022 Fotoğrafı
Dijital Seçim Kampanyası Ama Nasıl

Dijital Seçim Kampanyası, Ama Nasıl?

Genç seçmenler ve sosyal medya kullanımın yaygınlığını göz önünde bulunduran partiler, seçim kampanyalarında dijital unsurlara ağırlık vermeleri gerektiğinin farkındalar.

Devamı

Gelir dağılımında eşitsizliği gösteren Gini katsayımız 0.40 seviyesinde. Hızlı büyüme dönemlerinde bozulma eğilimi gösteren bu rakamı aşağıya çekerek hem zenginleşen, hem de refahı daha adaletli paylaşan bir toplum olma gereksinimimiz var.

SETA tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Gençlik Profili” başlıklı kapsamlı araştırmanın sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

12 Haziran'a yaklaştıkça, liderlere ve meydanlara odaklanan siyasi tartışmalar, medyanın da ağırlıklı gündemi haline geldi.