Rapor: Resmi Belgeler Işığında Rusya’nın Dış Politika Eğilimi

|
Bu raporun amacı Rusya Federasyonu’nun kurulduğu yıldan bu yana yayımlanan tüm dış politika konsept belgelerini …
  • Türkiye-Rusya ilişkilerinde bölgesel ve küresel politikalarda çok boyutlu ortaklığa doğru SETA, Türkiye- Rusya ilişkilerinin çok boyutlu ele alındığı ‘Türkiye- Rusya İlişkileri’ çalıştayını 12-14 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul Conrad Otelde gerçekleştirdi. Çalıştaya Türkiye ve Rusya’dan katılan bürokrat, akademisyen ve uzmanlar Türkiye-Rusya ilişkilerini enerji, ekonomi, güvenlik, bölgesel ve küresel politikalar bağlamında değerlendirdi. Çalıştayda ayrıca, yeni dönemde Türkiye ve Rusya arasında halklar düzeyinde, kültür ve eğitim alanında ne tür girişimlerde bulunulabilir, sorusunun cevabı arandı.
  • Resim Yok

    Rusya Başbakanı Putin'in bir günlük Türkiye ziyaretine, enerji boru hatlarından, nükleer santrale, gümrük problemlerinden, ekonomiye kadar farklı alanlarda 20 işbirliği anlaşması sığdı. İki ülke arasındaki işbirliği derinleştikçe, ilişkiler çok boyutlu ortaklık halini alıyor.