İş Birliğinden Stratejik Ortaklığa: Türkiye-Afrika İlişkileri

|
ürkiye son yıllarda daha fazla önem atfettiği Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla girişimlerini sürdürüyor. …