Okul Gelişim Modeli

Türkiye'nin yapısal ve birikmiş eğitim sorunlarının çözülebilmesi ve değişimin hızından dolayı ortaya çıkan meydan okumaları zamanında yönetebilmesi için yerel perspektifin güçlendirilmesi önemlidir

Devamı
Okul Gelişim Modeli
Değişen Dünyada Karnenin Anlamı

Değişen Dünyada Karnenin Anlamı

Geleceğin dünyasında başarıyı karne notları ve diplomalar değil kazanılan beceriler, geliştirilen yetkinlikler belirleyecektir.

Devamı

2023 Eğitim Vizyon Belgesi veriye dayalı yönetimi ve eğitsel veri madenciliğini nasıl ele almaktadır? Planlanan hedeflere yönelik kuvvetli yönler ve fırsatlar nelerdir? Veriye dayalı yönetim sistemlerinin işe koşulmasında izlenmesi gereken yol nasıl olmalıdır?

2023 Eğitim Vizyonu belgesi ölçme ve değerlendirme sistemini nasıl ele almaktadır? Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi nedir? 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde belirtilen ölçme ve değerlendirme sisteminin hayata geçmesi için izlenilmesi gereken yol nasıl olmalıdır?

Yerel perspektif üzerinden eğitim yönetimi söylemi ile sırasıyla okul, ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin güçlendirilmesi kastedilmektedir. Bu yapının güçlendirilmesi için ise ikinci halkada belediyelerin, ildeki üniversitelerin ve yerel sivil imkanlarının eğitim sorunlarının çözümüne ve eğitim kalitesinin arttırılmasına dahil olması gerekmektedir.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi ve Önceliklerin Tespiti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vizyon belgesini 23 Ekimde açıkladıktan sonra yaklaşık 3 aylık bir zaman geçti. Vizyon belgesinde sunulan hedeflerin eğitimde değişim ve dönüşüm talep etmektedir. Yönetici ayağında dönüşüm ihtiyacı vardır.

Devamı
2023 Eğitim Vizyon Belgesi ve Önceliklerin Tespiti
İlahiyat Eğitimi ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programları İLİTAM

İlahiyat Eğitimi ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programları (İLİTAM)

28 Şubat sürecinde İlahiyat fakültelerinin öğrenci sayısı sınırlandırıldı. Mağduriyetler ve ihtiyaçlar oluştu. Bunu gidermek için 2005 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) başlatıldı..

Devamı

Alternatif üniversite yerleştirme modelinin zaman içerisinde oluşturulması gerekmektedir. Bunun için Türk toplumunda güven oluşturacak, kaygı ve endişeye neden olmayacak alternatif üniversite yerleştirme sistemlerine veya modellerine geçiş için atılması gereken belli adımlar ve tedbirler bulunmaktadır. Bu konunun bir süreç olarak tasarlanması gerçekçi, uygulanabilir ve toplumsal talepleri karşılaması bakımından önemlidir.

2023 eğitim vizyonu gelecek becerilerini nasıl ele almaktadır? Gelecek becerilerini eğitim sistemlerinde bulunduran ülkeler hangi somut adımları atmaktadır? Gelecek becerileri Türk eğitim sisteminden hangi değişimleri talep etmektedir? Türkiye’nin gelecek becerileri odağında izlemesi gereken yol nasıl olmalıdır?

2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde EBA’nın fonksiyonu/yeri nasıl ele alınmıştır? EBA ne gibi avantaj ve dezavantajlar barındırmaktadır? EBA’nın geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?

2023 Eğitim Vizyon Belgesi yabancı dil eğitimini nasıl ele almaktadır? Yabancı dil eğitimi açısından belgenin söylem analizi nasıldır? Türkiye’nin yabancı dil eğitimi için izlemesi gereken yol nasıl olmalıdır?

Eğitim sistemi için de farklı cevaplar verilmektedir: Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, küresel sisteme sahip güçler, oligarşik bürokratik yapı gibi çok farklı aktörler dile getirilmektedir.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde ortaöğretime yönelik temel hedefler nelerdir? Okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması için neler yapılmalıdır? 2023 vizyonunda merkezi sınavların yeri nasıl ele alınmıştır?

Öğretmenler sosyal ağları hangi amaçlar için kullanmaktadır? Sosyal ağlar eğitim alanında niçin önemlidir? Sosyal ağlar eğitimin kalitesini artırmak için nasıl etkili kullanılabilir?

Türkiye’de erken çocukluk eğitimi uygulamaları hangi aşamadadır? OECD ülkelerinde erken çocukluk eğitiminin durumu nedir? 2023 Eğitim Vizyonu’nun erken çocukluk eğitimiyle ilgili hedefleri nelerdir? 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluğun niteliğini artırıcı ne tür çalışmalar yapılabilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve geldikten sonra Mesleki Eğitim ile ilgili bir dizi adım atıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SETA'da 2023 Eğitim Vizyonu özel oturumuna katıldı

Yönetim bilimi perspektifinden MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi nasıl değerlendirilmelidir? MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen “eğitim felsefesi” nasıl okunmalı ve bunun diğer süreçlerle ilişkisi nasıl kurulmalıdır? “Okul Gelişim Modeli” ve işleyişine ilişkin nasıl bir süreç tanımlaması ve sistematiği kurgulanmalıdır?