Değişimin Hızı ve Kapsayıcı Eğitim (II)

Değişimin hızının; birey, aile, toplum, siyasal ve sosyal yapı gibi açılarından farklılık ve çeşitlilikler oluşturduğunu bir önceki yazıda açıklamıştık. Birey, aile ve toplum sağlığı, ülkenin siyasal bekası, bu çeşitlenmelerle "aidiyetler ve tarihsel süreklilik" arasında dengeli bir ilişki kurabilmekle mümkündür. Eğitim sürecinde sağlıklı ilişki kurmanın ilk adımı bireyin "kendi aidiyet alanlarının" inşası, "farklılıklara" dair objektif bilgilenmesi ve duygusal bağın güçlü bir şekilde kurulmasıdır.

Devamı
Değişimin Hızı ve Kapsayıcı Eğitim II
Değişimin Hızı ve Kapsayıcı Eğitim I

Değişimin Hızı ve Kapsayıcı Eğitim (I)

17. yüzyıldan itibaren 19. yüzyıla gelinceye kadar en temel sorun bilim ve teknolojinin lokomotifliğindeki 'değişimi' anlamak, sosyal ve siyasal bir düzen inşa edebilmekti. Sanayileşme ve şehirleşme küre üzerinde gözüken en önemli unsurlardı. Bu süreç Batılı devletlerin hegemonyasında gerçekleştiği için "hegemonyanın ideolojisi" onlar tarafından tanımlandı ve siyasal düzenin kazananı onlar oldu. Bu yüzyılların değişim hikayesi ve toplumların dönüşümü felsefe ve sosyal bilimler tarafından uzunca bir zamandır anlatılıyor.

Devamı

Eğitim-Bir-Sen, "Yükseköğretime Bakış" başlığı altında Bekir Gür, Zafer Çelik ve Serkan Yurdakul'dan oluşan bir ekiple, son üç yıldır, yükseköğretimdeki gelişmeleri izleyip değerlendiriyor. Bu tür çalışmalar, bir izleme ve etki analizi çalışması olması bakımından sendikaların proaktif yaklaşımlarına dair güzel bir örnektir.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav raporunda temel bulgular nelerdir? Merkezi sınav sonuçları eğitim sisteminin yapısal sorunlarına dair neler söylemektedir? Ortaöğretim tercih ve yerleştirme kılavuzundaki değişiklikler nelerdir?

Açıklanan 2019 yükseköğretim kontenjanlarını belirleyen etkenler nelerdir? Kontenjanlarda önceki yıla göre ne gibi değişiklikler olmuştur? 2018’de boş kontenjan sorunu yaşanan bölümlerde değişikliğe gidilmiş midir? Temel programlardaki kontenjan değişiklikleri ne anlama geliyor? Teknolojideki değişimin ortaya çıkardığı yeni meslekler kılavuzda yer almış mıdır?

Bu analizde mesleki eğitimin piyasadaki ara eleman ihtiyacını karşılayacak doğrultuda nitelikli hale getirilmesi amacıyla kurgulanan ihtiyaç analizi yöntemiyle öz değerlendirme uygulamalarını içeren bir çözüm önerisi sunulmaktadır.

Yeni Ortaöğretim Tasarımında Saklı Bir İmkân: Bilgi Kuramı

Yeni modelin gerekçesi olarak sunulan 'öğrencileri üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlama' söylemi bu programın hem en güçlü hem de en kırılgan yanıdır. Eğer sistem iyi uygulanır ve yükseköğretim süreci ve giriş sistemi bu program temelinde yeniden düzenlenebilirse yani Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile eşgüdümlü çalışılabilirse üniversite sınavındaki yığılmaları engelleyebilir.

Devamı
Yeni Ortaöğretim Tasarımında Saklı Bir İmk n Bilgi Kuramı
Yeni Ortaöğretim Tasarımı Beceri Odaklı Eğitimle Geleceği Yakalama

Yeni Ortaöğretim Tasarımı: Beceri Odaklı Eğitimle Geleceği Yakalama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel adımlarından birini "Ortaöğretim Tasarımı" olarak açıkladı. Yeni program 2020-2021'de 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

Devamı

Yeni ortaöğretim modelinin eğitim sistemi ve öğrencilere getirdiği yenilikler nelerdir? Yeni ortaöğretim modelinin uluslararası bir temeli var mıdır? Yeni ortaöğretim modelinin uygulama aşamasındaki zorluklar nelerdir?

Analiz Türkiye’nin eğitim politikalarını 21. yüzyıl becerileri odağında ele almakta ve bu konuda yeni politika önerileri getirmektedir.

Teknolojide yaşanan dijital dönüşüm eğitime nasıl yansımaktadır? 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşümde hangi hedefler ortaya konulmalıdır? Bu dönüşüm aşamasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin geçmişten bugüne görünümüne göre, 2017-2018 eğitim yılında ortaöğretim düzeyinde eğitim alan toplam 5 milyon 689 bin 427 öğrencinin 1 milyon 947 bin 282'si mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda bulunuyor. Bu lisede okuyan tüm öğrenci sayısının %33'üne denk gelmektedir.

Türkiye´de mesleki ve teknik eğitimin görünümünü, değişimin hızı ile mesleki gelişim arasındaki ilişkiyi, vizyon belgesinin yayınlanmasından sonra MEB'in attığı adımların ne anlama geldiğini..

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim toplumumuza şu mesajı vermemiz lazım. Bizim kendi çocuklarımızın, bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların geleceği için bir mutabakata ihtiyacımız var." dedi.

Raporun değerlendirilmesine geçmeden önce, öğretmenlik mesleki gelişimini doğrudan etkileyen birkaç hususa işaret etmek faydalı olacaktır.

Analiz öğretmen eğitimi için farklı bir yaklaşım ve uygulama örneği sunmakta ve MEB’in yeniden tasarlamayı duyurduğu öğretmen mesleki gelişim programlarının çalışmalarına öneriler getirmektedir.

Okulların finansmanı 2023 Eğitim Vizyonu’nda nasıl ele alınmaktadır? Türkiye’nin eğitim finansmanında genel görünüm nasıldır? Okulların finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi için neler yapılabilir? Türkiye okulların finansmanına ilişkin hangi politika adımlarını izlemelidir?

Bu rapor her geçen gün önemini artıran ve günümüzde daha da ön plana çıkan öğretmen performansı değerlendirmesine odaklanmaktadır.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin 32. sayısı çıktı.

Türkiye'nin eğitimde dönüşüm yapabilmesi için, okul yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin okul temelli yürütüleceği ve yerel aktörlerin okul gelişiminde aktif rol alacağı okul odaklı bir gelişim modeline yönelmesi artık bir zorunluluktur.