Perspektif: Türk Konseyi | Fırsatlar ve Algılar

|
Küresel rekabetin coğrafyaya tabi olmadığı günümüzde çok kutupluluk ağırlık kazanmıştır. Devletler tehdit algılarıyla motive olmuş …