Yargıda Reform İradesi: Daha Adil ve Etkili Yargı

TBMM’ye sunulan 39 maddelik kanun teklifinde, hak ve özgürlükleri koruyan ve adalete erişimi kolaylaştıran düzenlemelere yer verilmiş olması, yargı reformunun Türkiye’de yeniden demokratikleşme ve özgürlüklerin genişletilmesi perspektifini öne aldığına işaret etmektedir.

Devamı
Yargıda Reform İradesi Daha Adil ve Etkili Yargı
5 Soru Yargı Reformu Paketi Ne Getiriyor

5 Soru: Yargı Reformu Paketi Ne Getiriyor?

Partilerin görüşüne açılan yargı paketine neden ihtiyaç duyuldu, bu paketin yargı reformundaki yeri nedir? Yargı paketinin içeriğinde neler var? Pakette temel hak ve özgürlükleri genişleten ne gibi düzenlemeler var? Yargının hızlandırılması ve performansının artırılması amacıyla öngörülen düzenlemeler nelerdir? Hukuk meslekleri ve avukatlığa ilişkin düzenlemeler nelerdir?

Devamı

Bu analizde yargı reformundaki amaç ve hedeflere yönelik faaliyetlerin yargılamaya egemen olan ilkelerle ilişkisi ele alınmakta, ilkelerin yargı sisteminde daha fazla vücut bulması için yapılması gerekenler üzerinde durulmaktadır.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran yargı reformu hakkında değerlendirmede bulundu.

AK Parti iktidara geldiği 2002 yılından itibaren sürekliliğini, toplumsal talepleri iyi anlayarak her alanda buna uygun reformlar yapabilmesiyle sağlayabildi. Değişimin hızının çok arttığı bir zaman diliminde her alanda "reform yapabilme" hızı ve kapasitesi de artık çok daha önemli olmaktadır.

Adalet Bakanlığının yaklaşık bir yıllık çalışma sonrasında hazırlamış olduğu Yargı Reformu Stratejisi Belgesi 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Belge, Yüksek Mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği, hukuk fakülteleri, hakim-savcı ve avukatlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer paydaşların katılım ve katkıları ile hazırlanmıştır.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

“Yargı Reformu Strateji Belgesi”, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Belgenin uzun süredir üzerinde çalışılıyordu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, belgenin katılımcı bir anlayışla ve tüm tarafların katkı vereceği bir mahiyette hazırlanmasını çok önemsiyordu.

Devamı
Yargı Reformu Strateji Belgesi
Haziranın Yoğun Gündemi

Haziranın Yoğun Gündemi

Haziran ayı çok önemli bir gündemle karşılıyor bizi..

Devamı

SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmaları Direktörü Cem Duran Uzun Yargı Reformu Belgesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Bu rapor, öncelikle “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin reform perspektifini tahlil etmektedir. Reform perspektifinin dayandırıldığı hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı, adalete güven, yargı bağımsızlığı, tarafsızlık, adalete erişim hakkı, hesap verilebilirlik, şeffaflık, memnuniyet ve verimlilik gibi ilke ve değerler üzerinden belgenin çözümlemesi yapılmıştır. Türkiye’nin yargı adaleti alanında üçüncü reform stratejilerini içeren bu belgede yer verilen temel amaçlar, somut hedefler ve faaliyetlerin kapsamı ve içeriği irdelenmiştir.

Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin amacı, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ile adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi.

SETA uzmanları Cem Duran Uzun, Murat Yeşiltaş ve Mevlüt Tatlıyer'in verdiği bilgiler..