Analiz: 1. Yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Reformunun Değerlendirilmesi

|
Analiz, TEOG düzenlemesinin eski uygulamalarla karşılaştırmasını yapmayı ayrıca sınav ve yerleştirme sürecinde yaşananlara mercek tutmayı amaçlamaktadır.