Türk Dış Politikası Yıllığı 2014

|
Kitap, riskleri ve fırsatlarıyla Türk dış politikasının daha fazla konuşulduğu bir dönemde, bu konuda yapılan tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor.