Perspektif: Kral Abdullah Sonrası Dönemde Suudi Arabistan: Sudeyrilerin Geri Dönüşü

|
Suudi Arabistan'ın dünya siyaseti ve bölge açısından önemi ne? Kral Abdullah sonrası dönemde Suudi Arabistan'ı neler bekliyor? Selman'ın krallığı Suudi Arabistan için ne anlam ifade ediyor?