Sarı Yelekliler ne İstiyor?

|
Herhangi bir sendika veya siyasal parti tarafından organize edilmeyen Sarı Yelekliler’in protestoları sadece akaryakıt fiyatlarındaki …
  • Sarı Yelekliler kimlerdir ve talepleri nelerdir? Sarı Yelekliler sosyolojik olarak hangi gruplardan oluşmaktadır? Sarı Yelekliler’in protestoları Fransa’daki siyasal kutuplaşmayı ne kadar yansıtmaktadır? Sarı Yelekliler’in protestolarını diğer protestolardan ayıran özellikler nelerdir? Sarı Yelekliler’in protestoları Fransız siyasetini nasıl etkileyecektir?